Vad är en medicinering policy?

February 23

En medicinering förvaltningspolitiken är en skriftlig policy som visar hur mediciner ska hanteras vid anläggningen där de ges, till exempel ett äldreboende, sjukhus, eller gruppbostad för funktionshindrade vuxna. Medicineringen hantering ger riktlinjer för anställda att följa. Den innehåller också typiskt definitioner av olika termer som gäller medicinering lagring, distribution och protokoll.

Även om varje medicinering förvaltningspolitik är speciellt utformad för den plats som det gäller, många politikområden har liknande sektioner. Procedurfrågor, journalföring och lagring är exempel på poster som ingår normalt. Kopior av den politik lagras vanligtvis på platser lättillgängliga för medlemmar personal laddade med dispense mediciner.

De flesta mediciner förvaltningspolitik är indelade i kapitel. Varje kapitel tar upp en annan medicinering ämne. Till exempel kan ett kapitel ger riktlinjer för självadministrerade läkemedel, och ett annat kapitel kan diskutera märkning och lagring av alla mediciner vid anläggningen. I många fall, de politiska handböcker inkludera datum policyn senast utvärderas och antas.

Samtycke protokollet ingår också i många medicinering förvaltningspolitik. De politiska detaljer som måste ha undertecknat samtycke former och som familjemedlem, vaktmästare, eller målsman måste skriva om klienten inte kan göra det. Utvecklings fördröjda såväl vuxna som klienter med diagnosen demens har ofta ett syskon, förälder eller vaktmästare som betecknas som sin fullmakt. Denna person skulle normalt vara den som namnges i medicineringen förvaltningspolitik som den person att underteckna en medicin medgivande.

Beroende på region, är lagar som gäller för läkemedelsanvändning vanligtvis diskuteras i ett kapitel av politiken handboken. Det behövs Vilken certifiering för att kunna hantera medicinering, särskilt reglerade metoder för medicinering lagring, och andra detaljer som rör läkemedel beskrivs. Dessa sidor innehåller vanligtvis själva kodnummer i de lagar som diskuteras, vilket ger anställda ett referensnummer som ska användas för vidare forskning.

Medicineringen förvaltningspolitiken omfattar vanligen en kedja av kapitel kommandot. Detta detaljer där klagomål ska lämnas in och vad sekvensen av myndigheten för vidare undersökning. Många politik innehåller också namn och adress på regeringskansliet till vilka klagomål kan lämnas in.

  • Faciliteter har oftast medicinering förvaltningspolitik på plats.
  • Apotekare kontrollerar ofta patienternas mediciner för att se till att det inte blir några interaktioner mellan dem.