Anatomi - spänna musklerna

October 30

Muscle möjliggör komplexa rörelser som är antingen under medveten kontroll, till exempel att klicka på en datormus, eller ofrivilligt, såsom sammandragning av hjärtat eller peristaltiken i tarmen. För att förstå hur muskler åstad dessa olika aktiviteter, måste du veta fysiologin bakom en muskelsammandragning.

Det finns tre typer av muskler:

  • Skelettmuskel är fäst vid ben och orsakar rörelser av kroppen. Skelettmuskel kallas också tvärstrimmig muskulatur (på grund av dess bandmönster när den betraktas under ett mikroskop) eller frivilligt muskel (eftersom muskelkontraktion kan medvetet kontrolleras).
  • Hjärtmuskeln svarar för de rytmiska sammandragningar av hjärtat. Hjärtmuskeln är ofrivillig - ger sina egna stimuli för att initiera muskelsammandragning.
  • Glatta muskellinjer väggar av ihåliga organ. Till exempel, det linjer blodkärlens väggar och i mag-tarmkanalen där den tjänar till att främja rörligheten för ämnen. Glattmuskelkontraktion är relativt långsam och ofrivillig.