Selektiv formatering i sökningar

June 22

Word innehåller en kraftfull hitta och funktion som kan användas för att hitta alla typer av information och sedan ersätta den med lika eftertryck ersätta. En sak du inte kan göra är dock att söka information som har "blandad formatering" i den. Till exempel kan du inte söka efter tecknet X regelbunden typsnitt följt av tecknet Y i ett monospace typsnitt.

Det finns, naturligtvis, vägar runt detta, förutsatt att du är villig att använda makron för att göra ditt arbete. Till exempel skulle ditt makro göra följande:

  1. Sök efter nästa förekomst av XY.
  2. När hittas, undersöka förekomst för att avgöra om den önskade formateringen är närvarande.
  3. Om inte, börja om på steg 1.

Detta tillvägagångssätt, medan lätt att skapa, har endast en begränsad användbarhet. Eftersom steg 2 skulle behöva vara "hårdkodad" i makrot, gå igenom besväret att ändra makrot att tillgodose formateringsbehov skulle bara vara av värde om du har en hel del fall av XY som du letar efter.

WordTips är din källa för kostnadseffektiv Microsoft Word utbildning. (Microsoft Word är det mest populära ordbehandlingsprogram i världen.) Detta tips (1552) gäller för Microsoft Word 97, 2000, 2002, och 2003.