Vad är en Value Fund?

October 26

Värdefonder är exempel på fonder som uppfattas som aktuell handel till ett pris som är lägre än deras inneboende eller sann marknadsvärdet. Generellt kan detta inträffa av flera olika skäl som förväntas att endast trycka ned kostnaden för de medel för en kort tidsperiod. Investerare kommer att försöka upptäcka ett värde fond och förvärva aktier under den tillfälliga svackan, med ett öga mot att sälja med vinst när priset enheten för aktierna börja klättra igen.

Strävan efter ett värde fond förstås vara en helt annan inställning till att investera än den typiska tillväxtfonder strategi. Med tillväxtfonder, är tanken att identifiera fonder som redan visar tecken på en uppgång och att få in medan priset är fortfarande relativt låg. Den förväntan med en tillväxtfond är att ökningen kommer att fortsätta under en längre tid, baserat på nuvarande marknadsindikatorer. Däremot har värdet fonden inte börjat en uppåtgående ökning, även om det finns en rimlig chans att uppgången kommer att inledas inom kort. Under tiden, investeraren tyst hänger på till investeringen och väntar tålmodigt på uppgång ska börja.

Det finns några vanliga orsaker till varför en fond kan gå igenom en period där det finns en lägre än genomsnittspriset för att boka förhållandet. En orsak skulle vara allmänna marknadsvillkoren som tenderar att hämma önskvärdheten av komponenterna i fonden. Om en förändring i dessa marknadstrender förväntas ske under de närmaste månaderna, kan en investerare bestämma att fonden är för närvarande vid den lägsta punkten på kurvan och tyst köpa upp aktier i fonden. Även initialt producera utan återvändo, börjar värdet fond för att ge stora vinster gång marknaden förändras.

En andra faktor som kan skapa ett värde fond situation är politiska situationer inom ursprungslandet. Kommande förändringar i regeringen ledarskap kan påverka investerarnas förtroende i en given fond under en tidsperiod och orsaka priset för komponenterna i fonden för att släpa något. Investerare räknar med att när valen är över och regeringen återigen fullständigt definierad, kommer värdet av dessa medel återigen stiga, och kan välja att förvärva dessa fonder till ett lågt pris i dag. Resultatet blir ofta en attraktiv avkastning på investeringen.

Precis som alla investeringsstrategi, ett värde fonden presterat medför en risk. Det finns alltid en chans att marknaden inte kommer att fungera som förväntat, eller att den nya regeringen inte kommer att resultera i en förnyad vitalitet för fond. Men i jämförelse med vissa andra investerings metoder, väljer att investera i en värdefond är relativt säker och tenderar att ha en utmärkt chans för att generera en avkastning.

  • Värdefonder är exempel på fonder som uppfattas som aktuell handel till ett pris som är lägre än deras inneboende eller sann marknadsvärdet.