Återkalle Stiftelser: Living, Totten och Förvaltar

December 15

Levande truster, Totten truster och förvaltarfonder är de viktigaste typerna av återkalle truster. De kan återkallas, ändras eller avslutas av förtroendegivaren, den person som skapar förtroende, helst före sin död. Återkalle truster är en egendom planeringsverktyg som undviker bouppteckning domstol och därmed förhindra överföringen av tillgångar från att bli offentliga.

Living truster: Överföra tillgångar utan bouppteckning domstol

Levande truster skapas och finansieras under grantorâ € s livstid. Tillgångar flyttas från grantorâ € s egendom och överförs antingen direkt till utsedda arvingar på grantorâ € s död eller i förtroende utan inblandning från en bouppteckning domstol. För inkomsttaxeringen, lever truster brukar behandlas som överlåtaren truster, där överlåtaren behåller kontrollen av fastigheten i förtroende.

Den överlåtaren eller någon tanke på grantorâ € s fullmakt kan överföra tillgångar till ett levande förtroende. Levande truster har bestämmelser för arbetsoförmåga på ett förvaltare och utnämningen av en förutbestämd efterträdare, eller förfarandet för att bestämma en efterträdare. Detta sätt bouppteckning domstol doesnâ € t måste utse en förmyndare eller konservator.

Trusts utformade för att fortsätta bortom grantorâ € s död blir oåterkallelig vid döden. Bestämmelserna i trust inte längre kan ändras eller återkallas. Denna numera oåterkallelig förtroende kommer att ha nya förvaltare och förmånstagare och kommer att kräva en ny egendom TIN.

Totten litar: Estate planering utan en trust

Totten truster är också utformade för att överföra tillgångar från grantorâ € s egendom utan inblandning från en bouppteckning domstol. Men den här gången, thereâ € s ingen trust. Överlåtaren öppnar en specifik bank eller mäklarkonto med hjälp besvärjelser språket, och fylla i specifika pappersarbete som den bank eller fondkommissionär ger.

Här är några saker att komma ihåg om Totten förtroenden:

  • Den inkomster beskattas till överlåtaren.
  • Dessa konton använder grantorâ € s Social Security Number för att rapportera eventuella resultat.
  • Inga separata skattedeklarationer är nödvändiga.
  • Vid grantorâ € s död, är nödvändigt för tillgångarna på kontot ingen bouppteckning.
  • Varje Totten förvaltningskonto ett överlåtaren öppnar har sin egen pappersarbete.

Inte alla stater erkänner Totten truster, och många stater har begränsningar och regler för dem. Kontrollera med banken eller fondkommissionär innan du försöker använda en. Om ditt tillstånd doesnâ € t hedra betalas-upon-döden beteckning, kommer personen du namn som efterträdare fortfarande ärva egendom, men det måste passera genom bouppteckning domstol.

Förvaltar truster: Överför fastigheter privat

Många stater kräver ett register över förtroende instrument som håller fastigheter på registret av gärningar. Förvaltar truster, som bara håller fastigheter, tillåter privata fastighetsöverlåtelser.

Mottagarna, inte förvaltaren, kontrollera vad som händer i ett förvaltar förtroende. En Tidsplan för Fördelaktigt intresse, vilket listar namn och procentuella ägande av var och en av mottagarna, är knuten till den ursprungliga förvaltaren trust men inte till kopian registrerades vid registret av gärningar. Namnen på de personer som faktiskt styr fastigheten hålls privat.

Förvaltar truster beaktas inte för inkomstskatt och Dona € t kräver separata skattedeklarationer. Mottagarna anspråk på någon inkomst eller avdrag som fastigheter producerar på sina personliga självdeklarationer.