Full sökvägar i Excel

July 27

När du öppnar en arbetsbok i Excel, är arbetsboken namnet visas i namnlisten. Ibland skulle det vara trevligt att visa mer än en enkel arbetsbok namn i namnlisten. Många människor skulle kunna dra nytta av ett sätt att visa en fullständig sökväg tillsammans med arbetsboken namnet i namnlisten. Tyvärr gör Excel inte ett sätt att göra detta enkelt.

Om du behöver bara veta hela sökvägen då och då, så kan du skapa en mycket enkel makro och tilldela den till en knapp i verktygsfältet. När du klickar på knappen, är informationen i namnlisten för det aktiva fönstret ändras för att återspegla den fullständiga sökvägen. Detta makro, kallas ChangeCaption, är följande:

Sub ChangeCaption ()
ActiveWindow.Caption = ActiveWorkbook.FullName
End Sub

Den enda nackdelen med detta tillvägagångssätt är att när du byter namn på arbetsboken genom att använda Spara som för att spara den under ett annat namn, är det nya filnamnet (och sökväg) uppdateras inte i namnlisten om du kör makrot.

ExcelTips är din källa för kostnadseffektiv Microsoft Excel utbildning. Detta tips (2238) gäller för Microsoft Excel 97, 2000, 2002, och 2003. Du kan hitta en version av detta tips för menyfliksområdet i Excel (Excel 2007 och senare) här: Full sökvägar i Excel.