Skriva Endast Ändrade sidor

March 31

Sunil har ett Word-dokument på 100 sidor. Vissa sidor har förändringar på dem, märkta med Spåra ändringar. Sunil undrar om det är möjligt att skriva ut endast de sidor som har förändringar på dem.

Det korta svaret är nej, du kan inte skriva ut bara de sidor automatiskt. Du kan själv avgöra vilka sidor har förändringar och sedan välja att skriva ut bara de sidor genom att ange sidnummer i dialogrutan Skriv ut, men det kan få tråkiga.

Ett alternativ till att skriva ut endast sidor med uppmärkning är att skriva ut en lista över markeringen. Detta ger dig ett dokument som listar varje förändring och den sida där förändringen inträffar. För att skriva ut en sådan lista, visa dialogrutan Skriv ut och använda Print Vilken listrutan för att välja "Förteckning över Markup."

WordTips är din källa för kostnadseffektiv Microsoft Word utbildning. (Microsoft Word är det mest populära ordbehandlingsprogram i världen.) Detta tips (3842) gäller för Microsoft Word 97, 2000, 2002, och 2003.