Hur jag reparera Källare vattenskador?

February 21

Källare vattenskador är ett mycket vanligt hushållsproblem. Många källare upplever någon form av vattenskador vid någon punkt eller annan, oavsett om det är från källaren läckage, trasiga källare VVS, misslyckades sumpen pumpar, läckande grundmurar eller felaktig klassificering och installationsfönster. Det första steget när det handlar om källaren vattenskador är att stänga av gastillförseln till några apparater vars pilot ljus eller tändsystem är under vatten och att ta itu med orsaken till översvämningen. Efter källan av källaren vattenskador har behandlats, kan processen för rensningen börja. Reparera skador källaren vatten beror på skadans omfattning och hur lång tid som vattnet var närvarande, och det kan innehålla saker som att torka ut några våtutrymmen, döda någon mögel som har vuxit och ersätta skadade material såsom gips eller mattor.

Det första steget i källaren vattenskador sanering är att avlägsna så mycket vatten från källaren så snabbt som möjligt. En våt / torrdammsugare eller dränkbar pump kan användas för att avlägsna stående vatten. Windows bör öppnas så att luften kan cirkulera in i och ut ur källaren. Våta ägodelar bör avlägsnas från källaren och fick torka utanför om möjligt. Fläktar bör användas för att torka några fuktiga områden i källaren och att cirkulera luft in och ut ur källaren, vilket kommer att påskynda avdunstningen.

Oavslutade källare kräver mycket lite extra arbete efter det att vattnet har tagits bort. Pilot lampor bör kontrolleras och åter lit. Om vatten fanns i källaren för två dagar eller mer, kommer mögel har börjat växa. Moderna byggnormer kräver att basen för alla träväggar i källare göras av behandlat, vattenresistent trä, vilket är i stort sett ogenomtränglig för mögel. Även hos äldre källare, träreglar allmänhet kan behandlas med en lösning av blekmedel och vatten för att döda mögel såvida mögel har haft en lång tid att växa.

I oavslutade källare, kan mögel på golv och väggar behandlas enkelt med en lösning av en kopp blekmedel till en liter vatten. Se till att din källare är väl ventilerad innan du använder blekmedel för att rengöra mögel. Skölj alltid poster efter tvättning med blekmedel, och låt dem torka. Om mögelskador är omfattande, bör yrkesverksamma inom mögel sanering kallas.

Källare vattenskada i färdiga källare är allvarligare. Antag att varje område som har varit blöt i två dagar eller mer sannolikt kommer att ha mögel växer i den. Hårda ytor kan rengöras, men mjuka eller absorberande material måste kasseras.

Gips eller paneler som har absorberat vatten bör tas bort och ersättas. Mattor i källare som drabbats vattenskador kan behöva bytas ut, om inte vattenskador var mindre och fångades innan mögel skulle ha haft tid att växa. En källare tak som har lidit vattenskador oftast måste ha flera takplattor utbytta.

  • Mögel kan frodas på trä, papper, och andra organiska material.
  • Sumpen pumpar kan användas för att avlägsna vatten från källare och andra områden.
  • Många källare kan uppleva läckande väggar eller tak.
  • Vattenskador skapar ofta mögel, så det är viktigt att bära lämplig skyddsutrustning när du försöker reparera.
  • Källare vattenskada kan orsakas av felaktig installationsfönstret.