Förstå WinX Menu

September 10

Som du hanterar din dator, det finns vissa verktyg som erfarenheten har visat används mer än andra verktyg. I tidigare versioner av Windows många av dessa verktyg var tillgängliga via Start-menyn. Med tillkomsten av Windows 8, var dock startmenyn gjort sig av med. Hur är det då som man för att komma till de gemensamma systemhanteringsverktyg?

Det enklaste sättet är genom användning av vad som kommit att kallas WinX menyn. Denna meny har fått sitt namn från det faktum att du visar det, när som helst, genom att trycka på Win-tangenten (på tangenten som har Windows-logotypen på den) i samband med X-tangenten. Således visar Win + X Winx menyn. (Se figur 1.)

Förstå WinX Menu

Figur 1. WinX Menyn

Winx menyn visas längst ned till vänster på skärmen. Antalet optioner synliga på menyn beror på vilken version av Windows du använder. Trots detta, meny innehåll och formuleringar är mycket lika från version till version.

Det är viktigt att inse att WinX menyns namn är inte dess officiella handtag. Det har fastnat eftersom Microsoft har aldrig ansett det lämpligt att ge denna meny ett officiellt namn.

Detta tips (13361) gäller för Windows 8.