Celiaki och andra autoimmuna villkor

September 9

Celiaki är en autoimmun sjukdom i sig och är förknippad andra autoimmuna sjukdomar, vilket innebär att om du har något av följande villkor, kan du testas för en känslighet för gluten samt:

 • Addisons sjukdom (hypoadrenokorticism)
 • Autoimmun kronisk aktiv hepatit
 • Crohns sjukdom
 • Insulinberoende diabetes mellitus (typ 1)
 • Multipel skleros
 • Myesthenia gravis
 • Raynauds fenomen
 • Skleroderma
 • Sjögrens syndrom
 • Systemisk lupus erythematosus
 • Sköldkörtelsjukdom (Graves sjukdom och Hashimotos sjukdom)
 • Ulcerös kolit

Ibland symptom av andra autoimmuna sjukdomar förbättras på en glutenfri diet.