Vilka är de olika typerna av cervixdysplasi behandling?

December 6

Cervikal dysplasi är ett tillstånd där onormala celler utvecklas och reproducera på slemhinnan i kvinnans livmoderhals. De flesta fall av dysplasi tros vara orsakad av svår infektion, främst i form av humant papillomvirus (HPV). Kvinnor med lindriga fall kanske inte märker några symptom heller kräver cervixdysplasi behandling; onormala celler skingra ofta och försvinna helt med tiden. Svårare fall av dysplasi, dock kan utvecklas till livmoderhalscancer, om inte diagnostiseras och behandlas omedelbart. En drabbade kvinnan och hennes läkare har många olika alternativ för behandling, inklusive kryokirurgi, laser cauterization, en slinga elektrisk excision förfarande (LEEP), en kon biopsi, eller en hysterektomi.

HPV är en allvarlig infektion som nästan alltid överförs sexuellt. En kvinna med HPV är på en hög risk att utveckla cervikal dysplasi och eventuell livmoderhalscancer om den inte upptäcks och behandlas. En gynekolog kan screena för HPV och dysplasi genom att ta ett cellprov, en åtgärd som innebär skrapning celler från slemhinnan i livmoderhalsen och analysera dem i mikroskop. Om avvikelser upptäcks, kommer gynekologen brukar ordna omedelbar operation för att minska risken för livmoderhalscancer.

Leep kirurgi är ett av de vanligaste cervixdysplasi behandlingsalternativ. En skicklig kirurg för in en elektrifierad trådslinga i cervix, identifierar läget av muterade celler, och försiktigt brinner bort dem. Proceduren är mycket känslig, men inte anses vara farliga för patienter. Kvinnor brukar ta emot små mängder anestesi och bara spendera ungefär en halvtimme i operationssalen.

Andra cervikal dysplasi behandlingsalternativ inkluderar cryosurgery och laser frätskador. I en kryoterapi förfarande, använder en professionell en medicinsk sond som kylts med koldioxid att frysa vävnad som innehåller muterade celler. Laser cauterization innebär ett liknande förfarande, även om sonden är utrustad med en kraftfull laser som kontakter och dödar onormala celler.

När andra typer av livmoderhalscancer dysplasi behandling är ineffektiva på att ta bort alla muterade celler, eller när läkare tror att livmoderhalscancer är nära förestående, patienter kan behöva genomgå kon biopsier eller hysterektomi. En kon biopsi är en invasiv procedur, i vilken en kirurg skär ut en konformad sektion i livmoderhalsen som är drabbad av dysplasi för att säkerställa att alla onormala celler avlägsnas. I fallet med omfattande eller högrisk dysplasi, kan en kirurg välja att genomföra en fullständig hysterektomi, avlägsnande av livmoderhalsen eller hela livmodern i ett försök att förhindra cancerceller från att sprida sig till andra delar av kroppen. Med en framgångsrik cervixdysplasi behandling och regelbundna kontroller med gynekologer, de flesta kvinnor har möjlighet att göra fullständiga återvinningar och njuta normala livsstil.

  • Regelbundna gynekologiska kontroller behövs för att skydda mot höggradig dysplasi.
  • Gynekologer kan screena för dysplasi genom att ta ett cellprov.
  • Cervikal dysplasi påverkar en kvinnas livmoderhals, del av hennes reproduktiva systemet.
  • Återhämtningen för de flesta livmoderhalscancer dysplasi behandlingar kräver bara några dagars vila.
  • En gynekolog kan screena för HPV och dysplasi genom att ta ett cellprov, och sedan analysera dem i mikroskop.
  • Om en gynekolog upptäcker tecken på cervikal dysplasi under en tenta, kommer hon brukar beställa ytterligare diagnostiska tester.
  • Mild kramp kan upplevas efter en LEEP förfarande.