Vad är en Radius Tool?

April 7

Det finns ett antal verktyg som kallas radie verktyg. Några av de vanligaste verktygen som avses med detta namn är maskiner som skär runda former och verktyg som mäter radien av cirklar. Tekniska framsteg har också skapat dator kartläggning verktyg som kan lokalisera butiker eller landmärken inom en viss radie och datorprogram som användare kan komma åt från avlägsna platser. Det finns också trädgårdsredskap ergonomiskt utformade för att förbli parallell med radien armen ben som kallas radie verktyg.

I maskiner, en radie verktyg, även kallad en radie skärverktyg eller en boll och radie svarvverktyg, är en utrustning som används för att skära cirklar eller runda former. Genom att rotera ett skärblad kring en stationär axel, kan radien skärverktyg skapa kurvor i en mängd olika material, inklusive trä, mässing plast och stål. Det finns även handhållna radie verktyg som liknar en kompass med ett skärblad i ena änden; dessa ofta används för inläggarbete.

För mätning av radien av en cirkel, finns det en annan typ av radie verktyg tillgängliga. Den digitala radie bromsok kan användas för att mäta radien på en ofullständig cirkel med hjälp av principerna om geometri. Datorn inuti detta verktyg kan beräkna omkretsen av en cirkel, även när endast en del av denna cirkel är tillgänglig eller befinner sig. Omkretsen kan sedan användas för att bestämma radien.

I datorkartprogram, är en radie verktyg ofta ingår som en del i sökmotorn. Till smala sökresultat, kan en person välja att leta efter olika typer av verksamheter inom bara en viss radie från en angiven plats. Detta används också i globala positioneringssystem (GPS) för att lokalisera saker inom en viss radie från en persona € s nuvarande plats.

Fjärr Authentication Dial I User Service (RADIUS) är ett datorprogram som använder en annan typ av radien verktyg. Internetleverantörer använder RADIUS för att autentisera användare som har åtkomst till tjänsten genom att ringa in. Kan en RADIUS testverktyg användas för att övervaka vissa aspekter av RADIUS-systemet, inklusive huruvida systemet är igång.

Radius trädgårdsredskap är en ny företeelse i ergonomisk design. I dessa verktyg, hänvisar ordet radie till ett av de två benen i underarmen. Dessa verktyg är utformade för att hållas så bladet i verktyget är placerad parallellt med strålbenet, som placerar handleden i ett neutralläge och ökar mängden av styrka som kan appliceras på verktyget.