Radera oönskade Stilar

April 5

När du arbetar med andra personer som använder Excel, är det inte ovanligt att kopiera kalkylblad från sina arbetsböcker i din egen arbetsbok. När du gör det, är kalkylbladet inte det enda som är kopierad-Excel också kopior sina formaterings stilar till din arbetsbok. Manuellt bort oönskade stilar kan vara jobbigt, beroende på antalet stilar. Ta bort användardefinierade stilar är mycket enkelt, men om du använder ett makro. Följande makrot kommer snabbt bort oönskade stilar:

Sub StyleKill ()
Dim styT Som Stil
Dim intRet As Integer

För varje styT I ActiveWorkbook.Styles
Om Inte styT.BuiltIn Därefter
intRet = MsgBox ("Delete stil" "& styT.Name &" '? ", vbYesNo)
Om intRet = vbYes Då styT.Delete
End If
Nästa styT
End Sub

Makrot behöver bara lite indata från användaren. När makrot upptäcker en användardefinierad stil, får du frågan om du vill ta bort det. Genom att klicka på knappen Ja gör att stilen ska tas bort från arbetsboken.

ExcelTips är din källa för kostnadseffektiv Microsoft Excel utbildning. Detta tips (12259) gäller Microsoft Excel 2007 och 2010. Du kan hitta en version av detta tips för den äldre menygränssnittet i Excel här: Radera oönskade Styles.