Vad är en Uppfart Easement?

April 28

En uppfart servitut, liksom andra fastighets servitut, tillåter vanligtvis ägaren av en bit av egendom att bevilja användning för ett specifikt ändamål. Generellt innebär ett servitut inte ge innehav rättigheter till fastigheten; snarare är en annan part ges begränsad användning av fastigheten, ibland för en uppsättning tid. Ett exempel på en uppfart servitut är att dela parkering med en annan granne. Ett annat exempel är när en uppfart separerar två bostäder som är extremt nära varandra. I detta fall kan servitutet tillåta en granne för att ställa upp en stege för att komma åt hans eget tak.

Särskilda rättigheter enligt en uppfart servitut kan variera beroende på jurisdiktion; lokala förordningar och andra tillämpliga lagar normalt bör kontrolleras i förväg. En assessorâ € s kontor kan ha fastighetskartor som anger gränserna för servitut, tillsammans med några andra servitut på fastigheten. I vissa fall kan en fastighetsägare ger verbala tillstånd eller en licens för uppfart användning och detta anses mindre bindande än ett servitut. Licenser brukar också vara lättare att byta eller lösa.

Det finns i allmänhet två typer av servitut: offentliga och privata. Uppfart servitut brukar vara privata avtal mellan människor och ett företag eller annan organisation. En offentlig servitut möjliggör för allmänheten. Ett servitut kan även beviljas om en person använder helt enkelt fastigheten för en viss tid. Detta kan ske utan formellt tillstånd från fastighetsägaren.

När man går in i eller bibehålla ett servitut avtal, oftast är det viktigt att hålla kommunikationslinjerna öppna så det finns inga överraskningar på vardera sidan. Problem kan uppstå när en eller båda parterna inte kan följa villkoren i uppfarten servitut. En dålig relation med en granne eller annan part i servitut kan skapa onödiga problem.

Ett potentiellt problemområde är om båda parter förväntas behålla egendomen. Det bör vara mycket klart om en viss mängd underhåll krävs. Det kan handla om tjänster för plöjning uppfarten eller göra uppgraderingar, såsom renovering.

Om tvister uppstår, vanligtvis rekommenderas att parterna försöka prata med varandra för att lösa problemen. I vissa fall kan villkoren för uppfart servitut omförhandlas. Om det inte fungerar, kanske en fastighet advokat kontaktas för att se över servitut. Det är i allmänhet orättvist och oklokt att gå vidare med en stämning eller annan samling aktivitet utan först försöka lösa frågan med den andra parten. Om den andra parten förstör medvetet egendom eller vägrar att betala för uppfart renoveringar som tidigare kommit överens om, det är mer sannolikt att vara anlita rättsliga åtgärder.

  • En uppfart servitut tillåter vanligtvis ägaren av en bit av egendom att bevilja användning för ett specifikt syfte, liksom användningen av markägarens uppfart för att komma åt en annan inlands egendom.
  • Ett exempel där en uppfart servitut kan behövas är när grannar behöver dela en parkeringsplats.