Ställa rättstavningsalternativ

October 18

Excel innehåller en stavningskontroll som du kan använda texten till bevis i dina kalkylblad. Det finns några alternativ som du kan ställa in för stavningskontrollen. Till exempel kan du se till stavningskontrollen kontrollerar inte ord som alla är versaler eller de som har siffror i ordet.

Om du vill ändra stavningskontrollen alternativ, så här:

  1. Visa Excel dialogrutan Alternativ. (I Excel 2007 klickar på Office-knappen och sedan på Excel-alternativ. I Excel 2010 display fliken Arkiv i menyfliksområdet och sedan på Alternativ.)
  2. På den vänstra sidan av dialogrutan klickar Proofing. (Se figur 1.)

    Ställa rättstavningsalternativ

    Figur 1. provtrycks alternativen i Excel dialogrutan Alternativ.

  3. Gör ändringar i de alternativ, såsom önskas.
  4. Klicka på OK.

ExcelTips är din källa för kostnadseffektiv Microsoft Excel utbildning. Detta tips (6151) gäller för Microsoft Excel 2007 och 2010. Du kan hitta en version av detta tips för den äldre menygränssnittet i Excel här: Ställa stavningskontroll Alternativ.