Introduktion till stål, aluminium, och Koppar Commodities

June 18

Stål, aluminium och koppar är kanske inte så glamoröst som deras ädla metaller motsvarigheter, men de är kanske ännu mer värdefull som varor inom den globala ekonomin.

Guld, silver och platina har industriella tillämpningar, men deras primära värde härleds från deras förmåga att agera som värde, förutom deras användning i smycken. Stål, aluminium och koppar är de viktigaste industrikomponenter i metaller komplexet, som används för att bygga allt från järnvägsvagnar till broar.

Du kan bli förvånad att höra att stål är den mest använda metallen i världen - mer än 1,2 miljarder ton det producerades under 2009. Stål tätt följt av aluminium, som är nära följt av koppar i termer av totala globala produktionen. Så stål, aluminium och koppar - i den ordningen - rang på toppen av metallerna komplexet, baserat på den totala produktionen.

Utan dessa metaller, som är bokstavligen byggstenarna i moderna samhällen, skulle livet som ni vet den inte existerar. Byggnader kunde inte byggas utan stål, skulle bilarna inte lika lätt och effektivt utan aluminium, och du förmodligen inte skulle kunna få någon el i ditt hem utan koppar, vilket är den elektriska ledaren val.

Delvis på grund av snabb industrialisering i Kina (som råkar vara den största stålproducent), Indien, och andra ledande utvecklingsländer, är efterfrågan på dessa tre byggsten metaller stark och kommer att förbli robust på medellång till lång sikt. Framtiden ser ljus ut för dessa metaller.