Vad är en Iron Rod?

July 25

En järnstång är en längd av järn som främst används i tunga byggprojekt. Armerad betong är sammanflätad med järnrör, även kallade armeringsjärn, för att stärka spänning build. En järnstång kan köpas med eller utan en räfflad design. Konstruktion-grade järnrör används främst i bygg- eller byggprojekt, men en smidesjärn stången kan användas i olika typer av dekorativa konstprojekt.

Järn är en av de 92 grundelement som anses "naturligt", vilket betyder att de inte är orsakade av människan; järn identifieras med symbolen "Fe" och har ett atomnummer 26. Det är knappast någonsin hittats i ett rent järn formulär, även om det har varit rena järnmeteoriter funna. Järn är vanligtvis bryts i form av en oxiderad eller sulfid form av järnmalm. Järnmalmen måste gå igenom en process av nedsättning som skall omvandlas till ett rent metalliskt tillstånd. Denna minskning process tar i princip syre ur malmen och gör det rent.

Smide är ett fiber metall som är mjukt och lättarbetad. Den har en kornig utseende, nästan som trä. Ordet "smides" betyder i princip "fungerat." Blacksmithing är en form av järn och stål arbete som utnyttjar vad som kallas en smidesprocess. Smide startas genom uppvärmning av smidesjärn stav eller stål och sedan arbetar man med en hammare och andra verktyg för att böja, klippa och platta järnstången till önskad form.

Smide produceras med hjälp av en process som kallas smältning. Driften av smältning omfattar uppvärmning av järnmalm med kol. Vid en lämplig temperatur, blandar träkolet med syret och stiger ut ur järnet som en gas. Resterande järn och slagg avlägsnas sedan medan den fortfarande är varm. De arbetade med en hammare, som fungerar järnet till en konsekvent massa och tvingar ut slaggen.

Smide är så dyrt att producera att det inte längre görs i stor skala; sant smide är nu i första hand används i bevarande att hålla historiska platser autentiska, och järnet bildas från återvunnet skrot. De flesta artiklar som anses smidesjärn i början av 21-talet är faktiskt gjorda av mjukt stål. Det är fortfarande kallas smide eftersom det fortfarande fungerade för hand. Innan övergången till mjukt stål, var smide används för att göra naglar, nitar, kedjor, muttrar, bultar och prydnads smide.

  • Järnrör eller armeringsjärn, kan användas för att stärka betongfundament.
  • Betong kan förstärkas med järnstänger för att tåla spänningar.
  • Smide sker genom att värma en smidesjärn eller stål stav, och sedan arbeta itt med en hammare och andra verktyg för att böja och forma den till en önskad form.
  • En smed använder en hammare och andra verktyg för att bilda en järnstav i form.