Vad är Broad pengar?

October 12

Bred pengar anses vara de mest allomfattande sätt att mäta tillståndet för penningmängden i ett visst land eller världsmarknaden. Att involvera alla typer av finansiell information är bred pengar anses vara de mest omfattande anordningar för att mäta den verkliga finansiella ställning i en nation eller en marknad. En förståelse av breda pengar kan göra en betydande inverkan på de beslut av investerare att överväga investeringar i vägen för obligationer och andra värdepapper som är relevanta för den marknaden.

Det finns ett antal faktorer som går in i den riktiga beräkningen av breda pengar. Beräkningen omfattar alla former av kontanter eller mynt som innehas av allmänheten i en viss nation eller marknad. Tillsammans med dessa fysiska valutor, kommer breda penning även inkludera eventuella anteckningar som innehas av den offentliga sektorn. Detta kommer att innebära de anteckningar som för närvarande innehas av affärsbanker, samt organisationer som verkar i den icke-institutionella penningmarknaden. Pengar som finns i kontanthanterings truster, små inlåning, och övernattning repor alla faktor i den slutliga sammanställning av breda pengar.

Det finns i huvudsak två klasser eller kategorier som används för att indela de olika finansiella tillgångar som går in i beräkningen av breda pengar. Den första kategorin hänvisas till som M1. Denna kategori kommer att omfatta balansen i kontroll konton, några nya insättningar till ett checkkonto, kontanter och mynt som är i omlopp, och alla travelerâ € s kontroller som för närvarande är i omlopp. M2 är en andra kategori som inkluderar ett stort urval av värdepapper som kan anses vara vätska, eftersom de lätt kan omvandlas till kontanter med stor lätthet. Tillsammans utgör dessa två kategorier av tillgångar utgör grunden för en ekonomisk indikator som anses ett tillförlitligt sätt prognosförändringar inflationen inom en given ekonomi.

Förstå staten breda pengar inom ett land eller marknad är avgörande för uppgiften att identifiera möjligheter att generera vinster från investeringar. Genom att fungera som en indikator på den kommande tillståndet i ekonomin inom marknaden, bidrar breda penning en investerare avgöra vilken typ av risker är acceptabla både på kort och lång sikt, och undvika situationer där riskmoment anses oacceptabel pga projiceras ekonomiska förhållanden.