Vad som anses normal Urin Värden?

October 9

En urinanalys är ett rutintest utförs för att mäta halterna av vissa ämnen i urinen. Den kan användas för att diagnostisera eller utesluta infektion, diabetes och andra tillstånd. Normala urinvärden varierar mellan patienter och laborationer. Vissa ämnen har en acceptabel nivå intervall, medan andra inte bör vara närvarande i urinen alls.

Det första tekniker titta på när du utför en urinanalys är den specifika vikten av urinen. Detta test använder en skala som kallas en kalibrerad refraktometer för att mäta hur koncentrerad urinen är. Normalurinanalys värdet för specifik vikt varierar normalt mellan 1.002 och 1.035 på skalan.

Testet mäter också pH-balansen i urinen, vilket avgör hur surt det är. Njurarna spelar en stor roll i att hjälpa upprätthålla syra-bas balansen i kroppen. Normala urinvärden för pH-nivå intervall mellan 4,6 och 8 på en pH-skalan. Ett högt pH kan orsakas av urinvägsinfektion, kräkningar, eller njursvikt. Lågt pH kan orsakas av svält, diarré, eller diabetes ketoacidos.

Majoriteten av urinanalys är tillägnad söker ämnen som inte bör förekomma, såsom protein, glukos, ketoner, och blod. Det finns inga normala urinvärden för dessa ämnen eftersom de inte borde finnas i friska urinen. Deras närvaro indikerar en underliggande sjukdom.

Tekniker använder ett proteintestfält för att mäta nivåerna av albumin, en typ av vattenlösligt protein. I frisk urin, bör det inte finnas några detekterbara mängder av proteinet. Förhöjda halter kan vara ett tidigt tecken på njursjukdom. De kan också orsakas av inflammation eller cancer i urinvägarna. Hos kvinnor kan resultaten skev av slidsekret som hamnar i urinen samtidigt som ett prov.

Normala urinvärden bör inte ange förekomst av glukos i urinen. Om glukos är närvarande, pekar den vanligtvis till diabetes. När glukosnivåerna i blodet är normala, är njuren kan filtrera bort ämnet. När nivåerna i blodet att stiga för högt, kan njurarna inte filtrera ut allt, och en del av överskottet av glukos utsöndras via urinen.

Ketoner i urinen är oftast ett tecken på att patienten inte äter tillräckligt med kolhydrater, eller att kroppen kan inte riktigt använda kolhydraterna tas in. Svält och hög-protein diet kan orsaka ketoner visas i urinen. Läkare av diabetespatienter använder också testet som en indikator på att patienten får tillräckligt med insulin.

Mycket små mängder av röda blodkroppar kan vara närvarande i urinen utan att utlösa en "positiv" test. Högre siffror är dock inte en del av normala urinresultat och ange ett medicinskt problem, såsom njursjukdom, urinvägssjukdomar, eller trauma mot urinvägarna. Rökning, mediciner, och ansträngande motion kan också orsaka blod i urinen.

Onormala urinresultat inte alltid visar på betydande medicinska problem. Vissa livsmedel och läkemedel kan orsaka tillfälliga förändringar i urinen. I samma respekt, gör normala urinvärden inte alltid utesluta sjukdom. Ytterligare tester kan krävas för att ställa en diagnos.

  • Normala pH-nivåer finns på en urinanalys intervall mellan 4,6 och 8.
  • Blod i urinen kan upptäckas under en urinanalys.
  • Ett urinprov.