Hur att formalisera ditt val av en egendom Attorney

November 20

Efter att du har forskat advokat referenser, intervjuade egendom advokater, och diskuterade prissättning, kommer du vara redo att göra ett slutligt beslut om en advokat för att hjälpa till med administrationen av din egendom eller förtroende. När ditt val är gjort, kommer du fortsätta att formalisera arrangemanget. Ofta är en uppdragsbekräftelse som används för att formellt etablera ett samarbete mellan advokat och klient.

  • Engagemanget brevet beskriver omfattningen av det arbete som skall utföras. En tydlig definition av attorneyâ € s ansvar och dina plikter som förvaltare bör inrättas. Till exempel kan du vara ansvarig för att ge advokat med all relevant information, och han eller hon kan åta sig att tillhandahålla nödvändiga blanketter och dokument som ska arkiveras.
  • Generellt förlovnings bokstäver är besvärjelser. Du bör ändå ta sig tid att läsa igenom dem noga. Allt du donâ € t håller med kan raderas. Tillägg kan manuellt in, förutsatt att både du och advokat inledande ändringarna.
  • Ställ frågor om något i brevet är oklart. När allt itâ € s din decedentâ € s egendom.

Kom ihåg att ditt val ISNA € t oåterkalleligt. Du kan ändra advokater när som helst och av vilken anledning. Missnöje med ditt val, även utan tjänstefel eller skumma affärer, finns anledning att försöka igen.