Vad är Muddring?

June 27

Muddrings är en process som involverar den akvatiska utgrävning av vattenbäddar för att avlägsna sediment, föroreningar, skaldjur och andra material. De metoder och maskiner som används inom muddring varierar kraftigt. Mest muddring görs av fartyg som bogserar en muddra längs vattnet sängen. Själv stående skrapor och muddra pumpstationer används för rutinuppgifter. En grävmaskin, som är fångsten term för de olika typerna av maskiner som utför muddring, kan skära bort sediment, skopa material ut som en back hoe eller sug dem genom ett stort rör som skall deponeras i ett fartyg, pråm eller annan inneslutningssystemet .

Muddring tjänar fyra huvudsakliga syften:

1) Muddring är förformad för att skapa eller fördjupa vattendrag för att tillåta stora fartyg att passera. Under hela tiden, vattendrag blir fylld med silt och sediment som kräver ganska allmänt underhåll för att vara effektiv. Med ständigt växande marknader, det finns också en efterfrågan på att skapa nya vattenvägar.

2) Muddring används för att fånga fisk och skaldjur. Denna typ av muddring innebär att dra ett metallnät nät längs botten av havsbottnen eller annan stor mängd vatten för att fånga djur som krabbor, fiskar och bläckfisk.

3) Muddrings utförs i försök att avlägsna föroreningar och invasiva arter av växter från en särskild kropp av vatten, även om denna praxis är kontroversiell. Ta bort föroreningar på detta sätt orsakar ofta andra miljöproblem som förstörelsen av livsmiljöer för viktiga växt- och djurarter.

4) Muddrings kan användas för att avlägsna önskade material från vattensängen som mineraler. Den kan också användas för mark restaurering genom dumpning muddrade sediment på marken som har förlorats till havet som i fallet med Gulf Coast i USA. Likaså är vissa stränder underhålls på detta sätt genom att samla offshore sand och omfördela det längs stranden.

Muddring innebär många miljöproblem. Det är frågan om där muddermassor ska kass. Ofta materialet dumpas i flodmynningar, som är grunda vikar i ett hav eller en flodmynning. Dumpning i flodmynningar kan resultera i översvämningar och förstörelse av viktiga livsmiljöer. I USA har lagar utvecklats enligt Clean Water Act för att hålla muddringsverksamhet i schack och för att minimera miljökonsekvenser. Som miljöeffekterna blir mer uppenbara, är muddringsindustrin arbetar för att förbättra maskiner och muddringsprocesser med hjälp av alternativa metoder när det är möjligt.

  • Muddring har använts för att rätta till några av de problem med strömningar som utvecklats kring de konstgjorda Palm Islands i Dubai.
  • Muddring används för att fånga fisk och skaldjur som krabbor.
  • Efter muddring, är det överblivna materialet ofta deponeras i en pråm.
  • Muddrings innefattar användning av ett metallnät för att samla skaldjur från havsbotten.
  • Muddring används för att fånga fisk och skaldjur som bläckfisk.