Vad är Induktiv logik?

July 10

Induktiv logik är en form av resonemang som använder lokaler eller observationer dra en trolig slutsats. Till skillnad från deduktiv logik, som garanterar sanningen om en slutsats baserad på obestridliga bevis, kan induktiv logik i bästa tyder på att en slutsats är mycket troligt baserat på lokalerna. Eftersom induktiva resonemang är öppen för något generella och ospecifika lokaler, är möjligheten att partiskhet och felaktiga slutsatser ofta ganska hög. Ändå är induktiv logik ofta används för att göra argument för allt från att köpa beslut till lagstiftning, eftersom det är mycket lättare att konstruera än deduktiva argument.

För att ett uttalande skall anses induktiva, måste den ha en eller flera lokaler som leder till en slutsats. Till exempel, lokaler som används för att komma fram till slutsatsen "fler människor dricker komjölk än getmjölk" kan omfatta "livsmedelsbutiker bära en högre volym av komjölk än getmjölk," eller "det finns fler mejerier som har kor än getter." Medan Uttalandena kan inte kan slutgiltigt bevisa att fler människor dricker komjölk, de gör sanningen i uttalandet mer sannolikt. Om en induktiv slutsats har en hög grad av sannolikhet, kallas det ett starkt argument; en slutsats med en låg grad av sannolikhet anses vara en svagt argument.

Även en stark induktiv argument kan vara öppen för brister; bias, ologiska slutsatser och det enkla faktum att osäkerheten kan alla leda till en felaktig slutsats, trots starka lokaler. Bias uppstår när en person ringer eller utvärdera sannolikheten för ett argument ger extra tyngd åt eller rabatter vissa lokaler utifrån yttre omständigheter, såsom personlig erfarenhet. Om, till exempel, en person har blivit biten av en pudel, kan han eller hon tror att alla pudlar är ond och vara mindre benägna att anta någon. Ologiska slutsatser kan uppstå när alla lokaler är objektivt sant, men slutsatsen dras av dessa följer inte logiskt; till exempel, medan "alla pudlar är hundar" kan vara sant, inte logiskt följer det att "alla hundar är pudlar."

Den största sårbarhet induktiv logik är dess inneboende osäkerhet. Även med starka lokaler och en logisk slutsats, har en induktiv argument alltid möjlighet att vara osanna. Häst-racing handicap uppleva denna fråga regelbundet, eftersom även en tungt gynnad häst med en perfekt rekord och en dålig fält av motståndare kan ha en dålig tävling och hamna sist, oavsett den upplevda sannolikheten för att vinna. Den sårbarhet induktiva argument är också av avgörande betydelse i rättssalar, eftersom få fall ger bara deduktiva och omisskännlig bevis.

Eftersom världen är full av osäkerhet och olika tolkningar, många människor springa upp mot induktiva resonemang när vi fattar beslut. När du försöker avgöra giltigheten av induktiv logik, är det viktigt att undersöka varje premiss för eventuell bias, ologiska och specificitet. Om lokalen kan rimligen bedöms vara opartisk och logiskt, är det då nödvändigt att se om slutsatsen är en logisk antagande av bevisningen. Funnit att den slutsatsen är logiskt, är det då viktigt att avgöra hur troligt är slutsatsen, baserat på styrkan och mängden av lokaler. Även efter all denna undersökning är det viktigt att komma ihåg att induktiv logik bara kan leda till ett grundligt kvalificerad gissning, och aldrig till den slutgiltiga, obestridlig sanning.