Ta bort en Header

May 25

När du skapar ett nytt Excel-ark, den innehåller sidhuvuden. Om du vill bli av sidhuvudet, så här:

  1. Välj Utskriftsformat på menyn Arkiv. Då visas dialogrutan Utskriftsformat.
  2. Se till att fliken Sidhuvud / sidfot väljs. (Se figur 1.)

    Ta bort en Header

    Figur 1. Sidhuvud / sidfot flik i dialogrutan Utskriftsformat.

  3. Använda listrutan Header väljer högst upp fördefinierade header. Detta visas som (ingen).
  4. Klicka på OK för att stänga dialogrutan Utskriftsformat.

ExcelTips är din källa för kostnadseffektiv Microsoft Excel utbildning. Detta tips (2693) gäller för Microsoft Excel 97, 2000, 2002, och 2003.