Vad är immaterialrätt Litigation?

June 19

Immateriella tvister avser alla typer av tvistemål som väckts av en kärande mot en svarande, oftast på grund av upplevd intrång i immateriella äganderätten. Detta kommer vanligtvis vara relaterad till en typ av immateriell egendom registrering och ägande, såsom upphovsrätt, varumärken eller patent. Även kriminella handlingar potentiellt kan väckas mot någon som bryter mot vissa villkor i immaterialrätt, beroende på olika länder och de lagar en person bryter mot dessa åtgärder är oftast civila i naturen. Immateriella tvister består vanligen av stämningar väcks mot en person eller ett företag på grund av brott eller överträdelse av en viss egenskap.

En av de vanligaste typerna av immateriella tvister är för upphovsrättsintrång. En upphovsrätten är en form av ägande beviljas en person eller ett företag över originalkonstverk eller konstnärliga skapelser att personen gör eller ett företag betalar någon att göra. Kränkningar av ett upphovsrättsskyddat består oftast av olicensierade rekreationar eller kopior av ett verk skapas, oavsett om för personligt bruk eller försäljning för ekonomisk vinning. När denna typ av brott eller överträdelse inträffar, då ägaren av en upphovsrätt kan medföra immaterialrättsliga tvister mot den person som har begått brott.

Varumärken och tjänstmärken kränkningar är också ganska vanliga skäl för immaterialrättsliga tvister som ska väckas mot någon. Ett varumärke avser ägandet över ett visst namn, bild eller annan identifierare som används för att skilja ett företag från ett annat. Varumärken används för företag som producerar varor, medan ett varumärke används för ett företag som tillhandahåller en tjänst, även om båda varumärkena i övrigt fungerar på samma sätt. Om ett företag eller en enskild annat än den lagliga ägaren av ett varumärke använder som varumärke utan tillstånd, vanligtvis på ett sätt som syftar till att göra sig verkar vara den rättmätiga ägaren av varumärket, då den faktiska ägaren kan lämna en immateriell tvister fordran mot den personen eller företaget.

Den andra vanligaste källan till immateriella tvister är för brott mot ett patent. Ett patent är en form av ägande beviljas en uppfinnare som skapar något som är nytt, användbart och unikt. Om någon annan skulle sedan använda en identisk process eller uppfinning i ett företag, utan att betala licensavgifter till patenthavaren, då han eller hon skulle vara i strid med detta patent. Dessa typer av immaterialrättsliga tvister kan vara lite svårt att bevisa utan officiellt pappersarbete som visar ägande av sådan egendom, så ansträngningar bör göras av konstnärer, företag och uppfinnare att ordentligt ansöka om ägarskap över sitt arbete.

  • Immateriella tvister avser alla typer av tvistemål förs pga upplevd intrång i immateriella äganderätten.