Stepping Genom Head format

June 20

Om du har ett dokument som du vill formatera, kanske du inte vet exakt vilken typ av väg du vill använda till din text. Ordet har flera olika nivåer av rubriker, var och definieras av stilar Rubrik 1 till Rubrik 9. Du kan snabbt tillämpa rubriken stilar i dokumentet genom att minnas ett par hjälptangenttryckningar:

  1. Placera insättnings pekaren i det stycke du vill formatera som en rubrik.
  2. Tryck på Skift + Alt + vänsterpil. Stycket är formaterad som rubrik 1.
  3. Tryck på Skift + Alt + Högerpil. Stycket är formaterad som rubrik 2.
  4. Fortsätt att trycka på Skift + Alt + Högerpil. I styckeformatering steg genom resten av rubrikerna, upp genom rubrik 9.

WordTips är din källa för kostnadseffektiv Microsoft Word utbildning. (Microsoft Word är det mest populära ordbehandlingsprogram i världen.) Detta tips (988) gäller för Microsoft Word 97, 2000, 2002, och 2003. Du kan hitta en version av detta tips för menyfliksområdet i Word (Word 2007 och senare) här: Stepping Through Head Formats.