Hyperlänkar till PDF--filer Kommer inte Öppna

March 7

I Word-dokument kan du lägga till hyperlänkar till andra källor om. En av de resurser som som du kan länkar till är en PDF--fil. Om du klickar på på rätt sätt bildade hyperlänken, bör PDF-filen öppnas i antingen Adobe Reader eller Adobe Acrobat, beroende på vilken ena du har installerat på ditt systemet.

Dock, får du stöter på problem, eftersom vissa versioner av Adobe Reader kan ha en glitch när man arbetar med vissa versioner av Word. Om du klickar på hyperlänken och PDF-dokumentet snabbt öppnar därefter stänger, kan det vara ett tecken på att det finns en glitch. Uppgradering till den senaste versionen av Adobe Reader bör hjälpa rätta till problemet. (När detta skrivs, är den senaste versionen 7.0.1.) Besöka Adobes webbplats för den senaste versionen; det är gratis.

WordTips är din källa för kostnadseffektiv Microsoft Word utbildning. (Microsoft Word är det mest populära ordbehandling programvara i världen.) Detta tips (99) är tillämplig till Microsoft Word 97, 2000, 2002, och 2003.