Vad är en frekvens Distribution Histogram?

October 30

Histogram samlar data i fack och räkna antalet gånger uppgifts landar i ett fack. En vanlig form av histogram är ett frekvensfördelning histogram. Att göra en frekvensfördelning histogram har tre steg, samla uppgifter, sorterings data till fack i samma storlek, och räkna hur många gånger uppgifter landar i varje fack. Rita ett diagram som representerar en frekvensfördelning histogram görs vanligen med användning av ett stapeldiagram.

Stapeldiagram använder barer eller lådor som växer en viss summa varje gång mer data läggs till en bin. Frekvensfördelningen histogrammet har fack som har ett visst antal för gånger uppgifter landade i den. Till exempel, den bin som innehåller numren ett genom tio kommer att öka när som helst ett nummer mellan ett och tio produceras. Om till exempel, en tre och en sju produceras, att bin märkt "09:59", och kommer att stiga två enheter.

Andra vanliga former av frekvensfördelnings histogram är linjediagram och relativa frekvensdiagram. Linjediagram visar inte bin bredd i grafen utan helt enkelt placera en prick vid frekvensvärdet för varje fack. Den relativa frekvensfördelningen histogram bara tillåter en bråkdel av hela uppsättningen av data som skall plottas. För att hitta den relativa frekvensen, är frekvensen av varje fack delat med den totala mängden data som samlas in. Dessa används ofta i omröstningar eller undersökningar för att förenkla resultat.

Flera användningsområden för frekvensfördelnings histogram kan hittas i nationalekonomi. Det är ofta bra att göra en frekvensfördelning histogram med lagerplatser som visar ett visst utbud av hushållens inkomster. Till exempel kan hushåll med lägre inkomster inte har råd med en ny teknik, och en frekvensfördelning histogram med hushållens inkomster fack kan visa denna.

Huvuddragen i modalitet, symmetri, och typ fördelning är alla studerats ingående för att förbättra de ekonomiska resultaten. Modalitet visar var topparna är och ofta bidrar till att förklara varför en graf inte är symmetrisk. Symmetriska grafer brukar betyda typen fördelningen är normala och andra distributionstyper kan ytterligare undersöka icke-symmetriska frekvensfördelnings histogram.

I bank- och redovisning, är frekvensfördelnings histogram som används för att spåra vinster från månad till månad. Varje månad är en bin och alla vinsten går i respektive månads bin. Nästa steg är att göra en relativ frekvensfördelningen histogram att tydligt förstå andel av vinsten varje månad är ansvarig för. Detta diagram hjälper arbetsgivare att utveckla kampanjstrategier, justera inventering och personalen på lämpligt sätt.