Vilka är de olika Metoder för Gap Analysis?

October 28

Gap-analys tillåter ett företag att mäta dess faktiska resultat mot dess potentiella prestanda. Denna process ofta tillåter ett företag att hitta områden där förbättringar i effektivitet kan öka produktiviteten och vinsten. Några olika metoder för gapanalys innefatta en översyn mellan en companyâ € s mål och relaterat ansvar, analyser om förfaranden och personal som finns för att möta dem, och en titt på de faktiska resultaten från önskat resultat. Varje metod för gapanalys ger en bit av en övergripande större pussel. Gap-analys kan vara en pågående process genom en companyâ € s livstid.

De flesta företag har en mängd olika mål som fastställs av deras uppdrag uttalanden, ägare och chefer. Dessa mål kan vara hela företaget, som är specifika för en avdelning, eller utifrån en position inom organisationen. Vissa individer är vanligtvis ansvariga för att uppnå målet eller ledande företaget i rätt riktning. Metoderna för detta gap analysteknik är tänkta att hitta områden där svaga länkar ligga när ett företag försöker uppfylla sina interna förväntningar. I de flesta fall, fokuserade företaget på sina mål kommer att ha några luckor i fråga om ansvar.

Rutiner kan representera specifika guider eller regler ett företag använder för att säkerställa arbetstagarna utföra uppgifter på ett visst sätt. Varje anställd eller anställd måste vara medvetna om de förfaranden och vilka som är mest tillämpliga på varje individ. Metoder för gapanalys här försöka identifiera vilka individer misslyckas med att följa rutiner. I vissa fall själva förfarandena kan vara problemet. Felaktiga rutiner kan förhindra eller begränsa en individ från att slutföra uppgifter eller aktiviteter i tid, vilket resulterar i försvagad utgång av företaget totalt.

Performance management innebär ytterligare en metod för gapanalys. Till exempel kan ett företag önskar fem procent nettoresultat för juni månad, baserad på den formellt beredd resultaträkningen. Om detta inte sker, kan företaget använda gapanalys för att hitta där budgetprocessen bröt samman och hindrade företaget från att uppfylla sina önskade resultat. Metoder för gapanalys arbetar också för att bedöma produktionen eller enskilda anställdas produktivitet. På detta sätt kan ett företag utföra månads gapanalys.

Företag kan använda flera metoder för gapanalys samtidigt. Detta gör att ett företag att göra många bedömningar på olika verksamheter samtidigt. En viktig punkt här är dock att ha ett syfte bakom analysen. Underlåtenhet att agera på negativ information och rätta driftsproblem kan resultera i gapanalys som är allt för intet.