Vad är inblandad i Solar Energy Installation?

September 5

Processen och effekterna av sol installation energi kan variera beroende på vilken typ av solenergi installeras. Ett bra första steg i processen är att forska de faktorer som kommer att påverka kostnadseffektiviteten i systemet, till exempel energipriser och statliga incitament. Under installationen är det viktigt att optimera mängden solljus systemet kommer att få. Ytterligare stödjande enheter, till exempel en elektrisk växelriktare för solceller (PV) paneler eller en vatten ackumulatortank för sol varmvattenberedare, kan behöva installeras i ett hus eller annan byggnad. Tillstånd eller inspektioner ofta krävs efter installationen är klar.

En föregångare till någon sol installation energi, oavsett om itâ € s en elproducerande uppsättning solcellspaneler, en solfångare, eller någon annan form av solenergi, är bra forskning. Varje typ av solenergi har sina egna unika kostnader och effekter. Kostnadseffektiviteten för ett solsystem kan också bero på mängden solsken emot, regionala energipriser, statliga incitament och tillstånds- och byggnadsinspektionsavgifter. En smart solar konsument kommer att vara medveten om dessa variabler samt eventuella byggnormer eller homeownerâ € s föreningens regler som kan begränsa placering av solfångare eller solcellsmoduler. En energikartläggning kan hjälpa hem och företagare avgöra vilken typ och storlek av solenergisystem är mest lämplig.

Ett avgörande steg under installationsprocessen är att se till att systemet får det högsta möjliga beloppet av solsken. Detta åstadkoms genom att ta bort hinder och skuggor när det är möjligt och monterings sol enheter i en vinkel som tar emot den största mängden solsken för den längsta möjliga tid. Vissa typer av tak utgör särskilda utmaningar eller kan behöva förstärkas för att stödja den nya utrustningen, så en professionell entreprenör bör alltid användas. I de fall där det befintliga hem eller struktur är olämplig för en sol installation energi, kan systemet vara monterat på en sekundär struktur som ett garage eller redskapsbod, eller på fristående stolpar. De mest utvecklade system kan vara utrustade med ett spårningssystem som justerar vinkeln av solcellspaneler eller andra anordningar under hela dagen.

Förutom element monterade på ett tak eller struktur, får en sol installation energi har ytterligare komponenter som måste hållas i inomhus struktur. Solcellsmoduler måste paras ihop med stora växelriktare som omvandlar likström som produceras av panelerna till växelström används av hushållsmaskiner. Många typer av sol varmvattenberedare använda vatten lagringstankar, och dessa kan vara ett komplement till befintliga tank eller tankless varmvattenberedare installeras ofta som en backup. Dessa element är ofta placerade inne i ett hus eller garage, så installera dem kan ha en inverkan på det inre av en byggnad.

Hem och företagare ofta måste erhålla tillstånd eller underkasta sig en byggnad inspektion efter en sol installation energi. De exakta kraven och kostnaderna varierar kraftigt mellan olika regioner och kommuner, men kvalificerade solenergiavtal bör kunna lämna denna information till konsumenterna innan köp. Dessutom kan allmännyttiga företag kräver sina egna inspektioner innan solcellssystem tillåts ansluta till elnätet.

  • Solpaneler kan installeras på byggnader för att skapa energi från solens strålar.
  • Solpaneler bör placeras på en plats och riktning som tillåter maximal exponering för solljus.
  • Solfångare måste installeras i områden som får höga halter av solsken för att vara ekonomisk.