Vad är en Wall Street analytiker?

August 24

Ibland kallas en själv sida analytiker, är Wall Street analytiker med uppgift att förvalta kundkonton. Generellt är en Wall Street analytiker anställd med en mäklarfirma, och kan användas för specifika kunder i företaget. Det huvudsakliga syftet med Wall Street analytiker är att skydda det bästa för sina kunder, ger råd om investerar strategier och i allmänhet rådgivning till kunder på marknadsmässiga villkor och eventuella trender som kan påverka den clientâ € s portfölj.

Liksom alla typer av finansanalytiker, kommer Wall Street sorten bringar en hel del tid att utvärdera den aktuella statusen för olika investeringsmarknader. Rita på hans eller hennes förståelse av historiska data och de nuvarande marknadsförhållanden, kan analytikern hantverk rekommendationer som är avsedda att hjälpa kunder att öka värdet på sina portföljer. I vissa fall kommer detta att innebära rekommendationer att köpa vissa värdepapper, sälja andra, och kanske överväga några framtida åtgärder som kan vara nödvändiga för att göra det bästa av framtida trender.

Wall Street analytiker kommer inte bara att förbereda rekommendationer för specifika kunder, utan också bidra till de offentliga tillkännagivanden och rekommendationer som har utfärdats av mäklarhus dagligen. Detta är i motsats till vissa andra typer av finansanalytiker, särskilt de som arbetar med fonder, där forskning och rekommendationer är tillgängliga för endast klienter. Den typiska Wall Street analytiker kommer att göra det en punkt meddelar kunderna utsläppens, påtala delar av de dagliga utgåvor som kommer att vara av särskilt intresse för kunden.

Som anställd av en specifik mäklarfirman kommer Wall Street analytiker alltid sträva efter att ge den mest omfattande och praktiska råd till kunderna i företaget. Det är inte ovanligt att en Wall Street analytiker att bli ganska välkända i finanskretsar, bas på riktigheten i sina bedömningar av marknaden och de efterföljande rekommendationer som ges till kunder och allmänhet.

  • En Wall Street analytiker är ansvarig för att erbjuda investerar råd till klienter.
  • De flesta Wall Street analytiker är anställda av stora mäklarfirmor.