Vilka är de bästa tipsen för Limning Vinyl?

February 4

De bästa tipsen för limning vinyl inkluderar adekvat rengöring av projektområdet, arbetar i små delar i taget, och efter lämpliga säkerhetsåtgärder. En ren projektområdet ger en enklare yta för lim att fästa på, och kan ge ett längre tag mellan två material. Tappade kanter som inte riktigt uppfyller, och luftfickor under ytan av ett projekt kan undvikas genom att arbeta i små sektioner. Säkerhetsföreskrifterna som kan vidtas vid arbete med vinyl lim kräver att alla individer bär skyddshandskar och att arbetsområdet vara tillräckligt ventilerade.

Det kan bli nödvändigt att försöka limma vinyl för en mängd olika hushållsreparationsprojekt. De kunskaper och verktyg som behövs för att på lämpligt sätt slutföra jobbet kan variera beroende på vilken typ av vinyl som används, och där det kommer att installeras. Vinyl kan användas som golvbeläggning i form av enskilda plattor eller plåt. Den kan även användas som ett stoppnings att täcka soffor, stolar och bilsäten.

Oavsett vilken typ av projekt som pågår, kan ordentlig rengöring av arbetsområdet garantera en vacker finish. Undergolv till vilka vinylplattor eller valsade banden kommer att knytas måste noggrant dammsugas och svepte att ta bort damm och skräp. Partiklar kvar på undergolvytan kan blanda med lim som används, och minska produktens förmåga att hålla över tiden. Likaså klädsel projekt, ny eller en del av ett reparationsarbete, kan tvättas med en fuktig trasa och icke-slip tvål, såsom skålen vätska, för att se till att inga smutspartiklar äventyra integriteten i limmet.

Vid limning vinyl till ett golv, ska projektledaren först bestämma vilken typ av lim som fungerar bäst med den köpta vinyl. Det finns två typer av plastgolv lim som kan användas för att slutföra denna typ av projekt: fullständig bindning och omkrets obligation. Varje tum på baksidan av vinyl måste täckas med lim när du använder en hel obligationsprodukt, medan endast kanterna och inrednings sömmar måste limmas ner när du använder en omkrets obligationsprodukt.

Projektledaren bör arbeta i små sektioner samtidigt limning vinyl till undergolvet. Detta förhindrar att golvet glider ur läge, och små bubblor och upphöjda områden uppträder över plastfolie. Flera ark och plattor bör fastställas en bit i taget. Individuella, små delar av vinyl kan lyftas så att limmet kan appliceras på baksidan innan ordentligt trycka den på plats.

Specialty lim krävs ofta vid limning vinyl tyg. Tyget kan behöva fästas vid en annan typ av yta, såsom glas eller trä, eller kan behöva vara ansluten till en annan bit av vinyl. Projektledaren kan forska den bästa typen av lim för sitt projekt genom att samråda med en expert på en lokal hem förbättring butik, eller söka på Internet. De flesta lim listan på förpackningen de olika typer av material som de är lämpade för, och denna förteckning bör omfatta vinyl.

Handskar skall bäras vid alla tillfällen när du arbetar med lim formulerade för att hålla sig till vinyl tyg, och arbetsområdet bör vara väl ventilerat som vissa lim producerar små mängder av giftig rök. När limningsprocessen har fullbordats, kan den färdiga produkten vila för att härda under upp till 24 timmar, för att den vidhäftande förmågan att fullständigt bindning. Den limmade området kan stödjas under denna härdningsperiod med ytterligare lapptäcke eller maskeringstejp som är avsedd att tas bort senare.

  • Rengöring vinyl innan limning är det nyckeln till ett starkt band.