Vad är en gaffeltruck Crane?

March 22

En gaffeltruck kran, som ibland kallas en gaffeltruck kran, är ett verktyg som används för att lyfta och manövrera tunga föremål. Gaffeltruckar är motoriserade fordon som vanligtvis används för att lyfta tunga föremål från marken och flytta dem till en ny plats. Lägga till en kran fastsättning till ett av dessa fordon gör det möjligt att lyfta föremål från ovan och sedan för att flytta dem på plats. En kranfäste kan också fästas på gaffeltruck eller tas bort av det som behövs.

Den primära komponenten i en gaffeltruck kran är gaffeltruck själv. Dessa är relativt kompakta fordon som vanligtvis bara tillräckligt stor för en enda aktör. De används ofta inomhus, i magasin eller frakt varv, och är byggda med en kluven projektion på framsidan som kan glida under en pall eller låda och sedan lyfta den med hydraulik. När väl en gaffeltruck har plockat upp ett objekt, kan det köras i ett annat läge där det objektet kan sedan deponeras.

Kranen kvarstad är den andra stora delen av en gaffeltruck kran. Denna infästning består av en bom, en kedja eller rep, en krok och en lyftanordning. Bommen fäster gafflarna på trucken och sträcker sig ut ur fordonet flera varv med en lutning. Kedjan eller linan löper längs längden av bommen och körs genom en eller flera lyftanordningar, som är maskiner som minskar den kraft som behövs för att lyfta ett föremål genom att öka mängden av repet som behövs för att lyfta den. En krok vid änden av repet kan kranen att fästa ett rep eller kedja bundet runt en spjällåda så att lådan kan lyftas.

När en back är uppburen av en gaffeltruck kran, kan den flyttas in i det rätta läget. Kranen erbjuder fördelen av att kunna lyfta lådan högre upp från marken än gaffeltruck ensamt kunde ha lyft den. Den tillåter också lådan för att förflyttas i en båge runt den gaffeltruck, antingen genom svängning kranens bommen eller genom att vrida på gaffeltruck. Beroende på objektets storlek och vikt som transporteras, kan den gaffeltruck också kunna bära den över ett lager medan det håller på att lyftas av kranen.

Det finns några nackdelar med att använda en gaffeltruck kran i motsats till en standardkran. Dessa enheter måste oftast kvar på en lutning på mindre än 40 grader mot horisonten. Bommen behöver oftast vara relativt kort också, eftersom en lång högkonjunktur med en tung låda i slutet kan orsaka trucken att välta.

  • Gaffel kranar tillåter fordonen att lyfta tunga föremål.