Använda InputBox att få data

April 1

Om du utvecklar ett enkelt anpassat program i Excel, kan du använda InputBox funktionen för att hämta information från användaren, och sedan placera den informationen på en viss plats i ett kalkylblad. Detta kan enkelt göras på följande sätt:

UserValue = InputBox ("Värde att använda?")
Celler (1, 1) .Value = UserValue

Dessa två linjer, när den är införd i ett makro, uppmana användaren för inmatning. Denna ingång är tilldelad till UserValue variabeln av InputBox funktionen. Innehållet i denna variabel därefter deponeras i cell A1 i det aktuella kalkylbladet med cellmetoden. Om du föredrar, kan du även använda Range objektet för att ange en plats för värdet, som visas här:

UserValue = InputBox ("Värde att använda?")
Range ("B3"). Value = UserValue

Detta exempel insättningar värdet av UserValue i cell B3.

ExcelTips är din källa för kostnadseffektiv Microsoft Excel utbildning. Detta tips (12496) gäller Microsoft Excel 2007, 2010 och 2013. Du kan hitta en version av detta tips för den äldre menygränssnittet i Excel här: Använda InputBox att få data.