Snabbt Fylla ett Column

October 12

När man skapar en många-rad kalkylblad, är det ofta nödvändigt att skriva en formel i ett av de översta raderna och fylla kolonnen med samma formel. Ett bekvämt sätt att hitta botten av kolonnen är att gå dit en gång (när du först arbetar med kalkylbladet) och placera ett tecken i varje cell i den sista raden.

Nu, när du placerar din formel längst upp i kolumnen, kan du helt enkelt göra detta:

  1. Markera cellen som har din formel i den. (Den du just skrivit.)
  2. Tryck på Ctrl + Skift + nedåtpil. Detta väljer alla celler från formeln genom "bottom markör" i kolumnen.
  3. Tryck på Ctrl + D. De selekterade cellerna är fyllda med formeln.

ExcelTips är din källa för kostnadseffektiv Microsoft Excel utbildning. Detta tips (2093) gäller för Microsoft Excel 97, 2000, 2002, och 2003. Du kan hitta en version av detta tips för menyfliksområdet i Excel (Excel 2007 och senare) här: Snabbt Fylla en kolumn.