Hur Utse din standard Internet-anslutning i Windows Vista

May 11

Det är förnuftigt att utse din standard Internetanslutning i Windows Vista. Datorn använder standardanslutningen helst du klickar på en länk till en online plats eller öppna din webbläsare. Detta är bra för upprättande av en säkerhetsnivå för ditt hem datornätverk.

Oavsett din standardanslutning, kan du fortfarande öppna något samband genom att öppna fönstret Nätverksanslutningar, högerklicka något samband, och välja Anslut manuellt.

Hur Utse din standard Internet-anslutning i Windows Vista

Välj Start → Nätverk och klicka på Nätverks- och delningscenter länk.

Nätverks- och delningscenter ger länkar för ett brett utbud av nätverksfunktioner.

Hur Utse din standard Internet-anslutning i Windows Vista

Klicka på Anslutningar länken Hantera nätverks.

Den Hantera Nätverksanslutningar fönstret visar en lista med varje typ av Internet-anslutning som har konfigurerats på din dator, uppdelade efter typ.

Högerklicka på den anslutning du vill ha som standard och välj sedan Ange som standardanslutning.

Antalet (1) visas inom parentes vid anslutningsnamnet.