Vad är kromosom Radering?

March 31

En kromosom radering är en form av kromosommutation. Kromosommutationer beror på förändringar i strukturen av en kromosom, i motsats till genmutationer, som är förändringar inom kemiska sammansättning av en kromosom. Kromosom mutationer kan faktiskt upptäckas genom att titta på DNA genom ett mikroskop. Mutationer är förändringar i DNA och de kan ha negativa eller positiva konsekvenser.

Inom kärnan i levande celler, DNA finns i trådar som kallas kromosomer. Varje typ av organism har ett visst antal kromosomer i sina celler. Till exempel, människan har 46 kromosomer, eller 23 identiska par. Längs kromosomerna, generna ange egenskaperna för cellerna och slutligen organismen. Varje mutation som inträffar på en kromosom kommer att påverka denna genetiska informationen.

När en kromosom radering inträffar, är en del av en kromosom bort eller tas bort. För det mesta kan kromosomerna hittas så långa tunna strängar av DNA i kärnan. De är alla sår runt varandra, så det finns gott om möjligheter för interaktion med andra kromosomer och med sig själva.

Under en kromosom deletion, bryter kromosomen på två olika ställen. När bitarna gå ihop igen, är gavlarna fästa och mittstycket tappas ut. Denna mellan bit av kromosomen har nu raderats. Beroende på vad genetisk information sker på borttagna bit av kromosomen, kan effekterna bli mycket allvarliga. I vissa fall kan denna typ av radering vara dödligt.

När en kromosom radering inträffar, är generna i den borttagna stycket alla men förlorade till cellen. Eftersom de inte längre är en del av kromosomen, kommer de inte att gå igenom processerna för transkription och translation, så lämpliga proteinerna kommer inte att produceras. Dessutom bör cellen överleva och replikera, att bit av DNA kommer inte att kopieras, så alla efterföljande celler kommer också att ha denna mutation. Denna typ av mutation kommer att ha en djupgående effekt på hur organismen fortsätter att utvecklas. Egentligen alla utom de kortaste kromosom strykningar är dödliga för cellen.

Beroende på storleken av kromosomavvikelsen, kan det ses genom ett mikroskop. Som kromosomer finns i identiska par, en från fadern och en från mamman, kan de två paren jämföras. Om det finns en betydande deletion till en av paret, kommer det att se annorlunda på dess partner. På detta sätt, där deletionen inträffade kan också bestämmas.

Det finns många olika mänskliga kromosomrubbningar som orsakas av en kromosomavvikelsen. Det finns också många olika symptom och svårighetsgrad av symptom beroende på vilken kromosom ströks och hur mycket. Exempel på sjukdomar orsakade av kromosom strykningar är cri-du-chat och några fall av Duchennes muskeldystrofi.

  • Kärnan i varje människa somatisk cell innehåller 46 kromosomer.
  • Kromosomer är trådliknande strukturer, belägna inuti kärnan i djur- och växtceller.