Vad är ett bruttoresultat analys?

January 20

Bruttoresultatet analys representerar en redovisningsprocess där ett företag ser på pengar genom att sälja varor och tjänster. Den grundläggande vinst formel brutto är försäljningsintäkter minus kostnader för sålda varor. Analys för dessa bokförings tillåter ett företag att avgöra lönsamheten för försäljning av vissa varor och tjänster. Tre faktorer ingår i denna process: produktpriset, försäljningsvolym och produktkostnad. Varje bit spelar en avgörande roll i resultatanalys brutto.

Försäljningspris representerar mängden ett företag debiterar konsumenter för varor eller tjänster. I de flesta fall är produktpriset resultatet av konsumenternas efterfrågan. Den andra faktorn i pris är det nuvarande utbudet av varor från alla företag inom en företagsbranschen. De flesta företag ser att matcha nuvarande prisnivåer för att maximera försäljningen. När det gäller resultatanalys brutto, prissättning för låg minskar lönsamheten, samtidigt som prissättning högre än det genomsnittliga marknadspriset kan leda konsumenterna köper en competitorâ € s varor eller tjänster.

Försäljningsvolym har en nära relation till en companyâ € s försäljningspriset. Bruttoresultatet analys, dock säger att förändring i verkliga varor eller tjänster som säljs och ökar i produkterbjudanden eller produktlinjer påverkar bruttoresultatet. Medan försäljningspriserna avgöra hur många produkter konsumenter köper, erbjöd antalet produkter också spela en roll. Detta går i huvudsak tillbaka till principen utbud och efterfrågan diskuterats tidigare. Förändringar i bruttovinsten kan vara resultatet av försäljningen volymskillnader på månadsbasis.

Den sista pusselbiten vinstanalys brutto är kostnaden för sålda varor. Kostnadsanalys är ofta pjäsen flesta företag analyserar eftersom de kan kontrollera lagerkostnader till viss del. Tillverkare, till exempel, kan köpa billigare insatsvaror för att producera varor som annonseras till konsumenter. Billigare ingångar bör leda till högre vinster inom grundläggande resultatanalys brutto. Återförsäljare kan även styra lagerkostnader som att hitta billigare varor att sälja i butiker ska leda till högre bruttovinster.

Budget utarbetats av companyâ € s ekonomiavdelning kan också spela en avgörande roll i resultatanalys brutto. Ett företag använder ofta budgetar att presentera chefer med en färdplan för finansiella förväntningar för framtida verksamhet. Varje sektion eller avdelning i ett företag normalt har en budget, särskilt tillverkare eller andra företag som har kopiösa lager-härledda försäljning. Budget placera begränsningar på utgifterna, hjälpa ett företag öka vinsten i vinstanalys brutto.

  • Budget utarbetats av companyâ € s ekonomiavdelning kan spela en avgörande roll i resultatanalys brutto.
  • Försäljningsintäkterna minus kostnad för sålda varor är den grundläggande bruttovinst ekvation.