Vad är Multimedia Data Mining?

February 11

Multimedia data mining avser analysen av stora mängder multimediainformation för att hitta mönster eller statistiska samband. När data samlas in, är datorprogram som används för att analysera den och leta efter meningsfulla kontakter. Denna information används ofta av regeringar för att förbättra de sociala systemen. Den kan också användas i marknadsföring för att upptäcka konsumenternas vanor.

Multimedia data mining kräver insamling av stora mängder data. Urvalsstorleken är viktig vid analys data eftersom förutsedda tendenser och mönster är mer benägna att vara felaktiga med ett mindre urval. Dessa data kan samlas in från ett antal olika medier, inklusive videor, ljudfiler och bilder. Vissa experter anser också rumsliga data och text för att vara multimedia. Information från en eller flera av dessa medier är i fokus för datainsamling.

En analys av numeriska data kan vara enkel, kräver multimediadataanalys avancerade datorprogram som kan vända den till användbara numeriska data. Det finns ett antal datorprogram tillgängliga som gör känslan av den information som samlats in från multimedia data mining. Dessa datorprogram används för att söka efter relationer som kanske inte är uppenbara eller logiskt uppenbart.

När multimedia bryts för information är en av de vanligaste användningsområdena för denna information för att förutse beteende mönster eller trender. Information kan delas in i klasser också, vilket gör det möjligt för olika grupper, såsom män och kvinnor eller söndagar och måndagar, som skall analyseras för sig. Data kan grupperas, eller grupperade efter logiskt samband, vilket kan bidra till spårkonsument affinitet för ett visst varumärke framför en annan, till exempel.

Multimedia data mining har ett antal användningsområden i todayâ € s samhälle. Ett exempel på detta skulle vara att använda trafikkamera film att analysera trafikflödet. Denna information kan användas vid planering av nya gator, utöka befintliga gator, eller avleda trafiken. Statliga organisationer och stadsplanerare kan använda informationen för att hjälpa trafikflödet smidigare och snabbare.

Medan begreppet data mining är relativt ny, har bruket av gruv uppgifter funnits under lång tid. Livsmedelsbutiker, till exempel, har länge använt data mining för att spåra konsumenternas beteende genom att samla in data från sina register. De numeriska uppgifter om försäljningsinformation kan användas av ett datorprogram för att lära sig vad folk köper och när de är benägna att köpa vissa produkter. Denna information används ofta för att avgöra var du ska placera vissa produkter och när du ska sätta vissa produkter till försäljning.

  • Multimedia data mining omfattar insamling och granska data med hjälp av olika medier, som video eller ljudfiler.
  • Multimedia data mining innebär insamling av stora mängder data.