Hantera ett projekt med en projekt Management Information System

July 30

Smarta projektledare använder ett projektledningsinformationssystem (PMIS) för att hålla sina projekt organiseras. En PMIS är en uppsättning förfaranden, utrustning och andra resurser för att samla in, analysera, lagra och rapportering av information som beskriver projektprestanda.

En PMIS innehåller följande tre delar:

  • Ingångar: Rådata som beskriver utvalda aspekter av projektets resultat
  • Processer: Analyser av data för att jämföra faktiska resultat med planerad prestanda
  • Utgångar: Rapporter över resultaten från analyserna

Förutom att kräva att du definiera data, utforma en PMIS kräver också att du anger hur man samlar data, som samlar det, när de samlar in den, och hur de går in data i systemet. Alla dessa faktorer kan påverka aktualitet och riktigheten av de uppgifter och därmed av dina projektprestationsbedömningar.

För att stödja din löpande förvaltningen och kontrollen av projektet, måste du samla in och bevara information om schema prestanda, arbetsinsats och utgifter.

Många informationssystem har tekniskt stöd från datorer, skannrar, skrivare och plottrar. Men ett informationssystem kan bestå av manuella processer och fysiska lagringsenheter, liksom. Till exempel kan du spela in projektverksamhet i din bärbara dator eller kalender och föra register över projektbudgetar i arkivskåp. Men du behöver fortfarande övervaka dina rutiner för insamling, lagring, analys och rapportering av din information; de påverkar noggrannhet och aktualitet dina prestationsbedömningar.