Vad är en Curb Cut?

July 26

En curb cut är en design funktion i en trottoar som skapar en smidig övergång från trottoaren till gatan med en lutning i stället för en abrupt nedgång. Pansar nedskärningar är också kända som trottoar ramper. De är ett vanligt inslag i den kommunala design runt om i världen, och i vissa regioner, som USA, är de skyldiga enligt lag för tillgänglighetsskäl för att säkerställa att personer med funktionsnedsättning på ett säkert sätt kan navigera trottoarer.

Kantsten snitt görs genom att skära in i trottoaren och skapa en lutande lutning. Curb nedskärningar kompatibla med tillgänglighetsstandarder har en lutning av högst 8,33%. Rullstols och scooter användare kan enkelt flytta från trottoaren till ett övergångsställe med en trottoarkant snitt, istället för att behöva hoppa en trottoarkant och sätta sig i fara. Curb nedskärningar är också bekvämt för föräldrar med barnvagnar, leverans människor med Dolly, och människor på skateboards.

Curb nedskärningar ger vanligtvis ett sätt att komma åt övergångsställen, oavsett om de är belägna vid korsningar eller i mitten av en lång block. Människor konstruerar även pansar nedskärningar för att erbjuda ett sätt för bilar att nå parkeringsplatser och garageuppfarter. I dessa fall kommer trottoaren snittet vara större så att fordon kan få plats på den. Som ett alternativ till att installera en trottoarkant snitt, kan människor också bygga ut en ramp; denna metod används ibland när trottoaren rekonstruktion är för dyrt.

Vanligtvis en trottoarkant snitt betecknas som en ingen parkering zon. Detta är utformat för att säkerställa att en säker tillgång till ett övergångsställe inte blockeras av ett fordon som hindrar fotgängare försöker flytta från trottoarkanten kapas till gatan. Curb nedskärningar hålls också fri från bänkar, krukor och andra dekorativa element som kan tillåtas på andra områden av trottoaren. I områden med på gatan sopor pickup, är invånarna vanligen rekommenderas att se till att deras soptunnorna inte släpps ut på trottoar nedskärningar eftersom detta kommer att olägenhet fotgängare.

Vissa människor kan ha noterat att bromsa nedskärningar, speciellt nyare, är omgivna med strukturerad betong eller räfflor gjorda av andra material som plast. Dessa funktioner är utformade för att underlätta för blinda och synskadade fotgängare. Förändringen i konsistens varnar fotgängare på det faktum att de närmar sig en trottoarkant snitt och att lutningen på trottoaren kommer att förändras. De kan välja att följa trottoaren skärs ut på gatan, eller att gå förbi.

  • Invånarna bör avstå från att placera sopor i en trottoarkant klippa, eftersom det kan hindra fotgängare.
  • Curb nedskärningar möjliggöra enklare trottoaren åtkomst för personer i rullstol.
  • Curb nedskärningar är ofta bekvämt för människor på skateboards.