Nätverks Grundläggande: hubbar och switchar avmystifieras

January 18

Både hubbar och switchar kan du ansluta flera datorer till en partvinnad nätverk. Växlar är effektivare än hubbar, men inte bara för att de är snabbare. Om du verkligen vill veta, här är den verkliga skillnaden mellan en hubb och en switch:

  • I ett nav, är varje paket som anländer till navet på någon av dess hamnar automatiskt skickas ut på vartannat port. Navet har att göra detta eftersom det är ett fysiskt lager enhet, så det har inget sätt att hålla reda på vilken dator är ansluten till varje port.

    Anta till exempel att Johannes datorn är ansluten till port 1 på en 8-portars hubb, och Andrea dator är ansluten till port 5. Om Johns dator skickar ett informationspaket till Andrea dator, tar navet paketet på port 1 och sedan skickar ut det på portarna 2-8.

    Alla datorer som är anslutna till hubben får se paketet så att de kan avgöra om paketet var avsedd för dem.

  • En switch är en Data Link skikt enhet, vilket innebär att det är i stånd att undersöka de paket som passerar genom den för att undersöka en kritisk bit Länk lager Data information: MAC-adressen. Med denna information i hand, kan en omkopplare hålla reda på vilken dator är ansluten till var och en av sina portar.

    Så om Johns dator på port 1 sänder ett paket till Andrea dator på port 5, tar switchen paketet på port 1 och skickar sedan paketet på endast port 5. Denna process är inte bara snabbare, utan också förbättrar säkerheten i systemet eftersom andra datorer inte ser paket som inte är avsedda för dem.