Vilka faktorer påverkar Darvocet Dosering?

January 15

Den syntetiska opiat dextropropoxifen, tidigare sålts i USA, Kanada och Europa under varumärket Darvocet, användes som ett smärtstillande medel, ett hostdämpande, lokalbedövning, och en behandling för restless leg syndrome. Det finns ett antal faktorer som kan påverka doseringsnivån av denna medicin, speciellt vid samtidig användning av flera läkemedel som kan interagera det, närvaron av opiat korstolerans, vikt patienten, svårighetsgraden av smärta, och levern och njure hälsa hos patienten. Som med alla opiat-baserade smärtstillande medel, bör den initiala Darvocet doseringen justeras efter behov under överinseende av en läkare att adekvat hantera patientens symtom.

När du använder Darvocet att hantera smärta, är det viktigt att komma ihåg att Europeiska läkemedelsmyndigheten: s granskning av Darvocet effektivitet fann att medicineringen var en svag smärtstillande - mindre effektiva i själva verket än paracetamol. Tillverkarens Darvocet doseringsrekommendationer var dock att en enda kapsel innehållande 100 mg propoxifen napsylat och 650 mg paracetamol ges var fjärde timme som krävs för smärtlindring. Inte mer än sex av dessa tabletter kan ge per dag på grund av risken för paracetamol överdos. Om du använder Darvocet-N 50, en svagare form innehållande endast 50 mg propoxifen napsylat och 325 mg paracetamol, då dosen exakt dubbelt så vanlig dosering. Inte mer än 12 av dessa svagare tabletter kan tas inom en 24-timmarsperiod.

Ett antal läkemedel kan ge farliga läkemedelsinteraktioner när det tas med Darvocet, speciellt andra smärtstillande medel eller mediciner som kan innehålla ytterligare paracetamol. Patienter bytte till denna medicin från en alternativ opioid smärtstillande medel måste övervakas noga för att säkerställa att en effektiv smärtlindring uppnås, medan dosen av den tidigare painkilleren långsamt minskar och Darvocet dosen ökas gradvis. Eftersom läkemedlet metaboliseras av leverenzymet cytokrom P450 3A4, användning av läkemedel som hämmar detta enzym vid sidan det kan kräva en minskning i Darvocet dosering eller överdos risk. Om avbryta en medicin som ökar nivån av cytokrom P450 3A4, kan Darvocet dosen behöva minskas av samma skäl.

Patienter med förminskade nivåer av njur- eller leverfunktionen kan också kräva en lägre Darvocet dosering. Vid administrering av läkemedel till dessa patienter, bör lägsta möjliga dos ges och noggrann uppmärksamhet bör ägnas åt dess effekter. Liknande försiktighet bör ges vid användning Darvocet hos äldre eller försvagade patienter.

Darvocet togs bort från marknaden på grund av den frekvens med vilken dödlig störningar hjärtrytm och paracetamol överdos inträffade. Återkallelsen har påverkat rätten att dö grupper, av vilka många hade förespråkat dess användning för assisterat självmord som ett substitut för barbituate baserade sömntabletter efter deras tillbakadragande. Trots dessa risker är dextropropoxifen fortfarande tillgängliga genom recept i Australien i de mediciner Di-gesict, Capadext, Paradext och Doloxenet.

  • Darvocet har tagits bort från läkemedelsmarknaden i de flesta länder.
  • Det är viktigt för en äldre patientens läkare att noga övervaka hennes Darvocet användning.
  • Användning av andra läkemedel är en faktor i Darvocet dosering.