Flytta objekt i Word 2007 utan att gå till Grid

September 21

Barbara noterade att i Word 2003 som hon kunde hålla ned Alt-tangenten för att flytta objekt runt utan dem knäppa till nätet. Detta verkar inte fungera för henne i Word 2007, så hon undrade vad motsvarigheten till Alt-tangenten var i den versionen.

Vi gjorde en del tester, och fann att Alt-tangenten modifieringen fungerat fint på våra system. Vi skulle först vänsterklicka på ett objekt och sedan hålla ned Alt-tangenten och sedan använda musen för att dra objektet till en ny position. Eftersom vi höll nere Alt-tangenten, rutnätet hade ingen effekt på rörelsen.

Så om detta inte fungerar på ett visst system, kan det vara för någon av flera skäl. Den mest sannolika är att det finns vissa Word-tillägg eller någon Windows-program installerat som omdefinierar vad Alt-tangenten gör. Eller kanske några av de hjälpmedelsalternativ (tillgängliga från kontrollpanelen) är påslagna och de ändrar hur Alt centrala verk. Det kan ta lite detektivarbete för att räkna ut varför Alt-tangenten inte fungerar som önskat.

WordTips är din källa för kostnadseffektiv Microsoft Word utbildning. (Microsoft Word är det mest populära ordbehandlingsprogram i världen.) Detta tips (7346) gäller för Microsoft Word 2007.