Vad är funktionen av Metafor i Art?

November 2

Funktionen hos en metafor i konst, vare sig i måleri, skulptur, eller skriva, är i allmänhet att framkalla en viss känsla eller tanke i en som läser eller vittnen arbetet. Metaforer använder symbolik och jämförelser för att stärka en punkt, och de kan också verka för att representera vissa idéer eller tankar. Visuella metaforer kan vara självklart eller abstrakt, beroende på konstnärens känslor, idéer eller erfarenheter.

Ett vanligt exempel på en metafor i konsten är användningen av ett kors eller krucifix. Denna symbol används vanligen för att representera kristendomen eller vissa aspekter av tron, såsom fred, hopp, räddning, dom, eller fördömande. Den exakta innebörden bakom en visuell metafor i konst beror på sinnesstämning och känslor av konstnären som skapat verket. Till exempel kan en kristen målare se korset som en metafor för hopp, medan någon har känt sig dömda eller förlöjligad av kyrkan kan se det som symboliserar förtryck eller fördömelse.

I litteraturen är metaforer ofta för att bevisa en punkt eller lägg beskrivning till en punkt. Till exempel, om författaren beskriver någon som är arg eller cranky, kan hon skriva "han var en björn" för att symbolisera detta koncept. Poesi gör också tung användning av metaforer, som gör de flesta skönlitterära verk för att hjälpa läsarna att känna sig mer kopplad till tid och plats för historien som berättas. Sammantaget är användningen av en metafor för konsten någon form för att engagera en publik på ett djupare plan.

Även att använda en metafor i konsten är en av de mest effektiva sätten att lägga djupare mening eller en större känsla av närvaro för publiken av ett verk, det är också en av de svåraste delarna att införliva. I fiktion, bör metaforen vara lätt att förstå, så att läsaren får en starkare och tydligare bild av vad författaren försöker säga. Metaforer som är för abstrakt eller förvirrande kommer att få motsatt effekt.

I måleri och liknande visuella konstformer, finns det ofta inga sådana restriktioner för användningen av metaforer. Abstrakta målningar kan funktionen symboler som verkar helt orelaterade till dem av målningen på ytan, men som kan hålla en speciell betydelse för konstnären. Dessutom har många konstnärer skildrar metafor symboler eller bilder som kan tas i mer än ett sätt. Detta innebär att tittarna kan bli mer engagerade i arbetet eftersom det tillåter honom att dechiffrera vad arbetet betyder för honom.

  • Metaforer i abstrakt konst är tänkta att framkalla vissa känslor eller tankar.