Ta bort Breaks

November 14

Raster används ganska ofta i ett dokument för att störa den normala sammanhängande flöde av text. Om du är i vyn Normal, raster visas som linjer som sträcker sig över hela bredden av dokumentfönstret. Den typ av avbrott betecknas med texten i mitten av linjen. Till exempel, kolumnbrytningar visas som en tunn streckad linje, med texten "Kolumn Break" i mitten av den streckade linjen.

Raster behandlas som alla andra tecken i Word. Om du vill ta bort en paus, helt enkelt placera insättningspunkten på paus och använda någon av de vanliga redigeringsknapparna för att ta bort den. Kanske det snabbaste sättet att ta bort en paus är att placera insättningspunkten på paus och tryck på Delete-tangenten.

Om du inte arbetar i vyn Normal, kan du byta till det visningsläge. Det är lättare att redigera många specialtecken (t.ex. raster) om du arbetar i vyn Normal.

WordTips är din källa för kostnadseffektiv Microsoft Word utbildning. (Microsoft Word är det mest populära ordbehandlingsprogram i världen.) Detta tips (1021) gäller för Microsoft Word 97, 2000, 2002, och 2003. Du kan hitta en version av detta tips för menyfliksområdet i Word (Word 2007 och senare) här: Ta bort raster.