Vad är exportörer?

August 1

Exportörer är affärsmän som bereder och hantera transport av varor som produceras inom landet till andra länder. I de flesta fall fungerar exportören med köparen för att behandla ordern, då scheman transporten och ser till att alla relevanta pappersarbete i samband med processen är korrekt inlämnad. Medan vissa människor och företag inblandade i verksamhet med export satsning på nischmarknader, andra exportörer fokusera på att ge speditionstjänster för alla typer av varor och tjänster.

Hantera exporten anses motsatsen hantera import. Importörerna har ansvaret för att ordna för transport av varor och tjänster som produceras internationellt i hemmiljö. Med export, gör processen använder samma kanaler och är föremål för många av samma regler, även om inte alla länder tillämpar samma regler och taxor för både import och exportverksamhet.

Både företag och privatpersoner kan fungera som exportörer. Individer kan ha samband med större företag som behöver råvaror från internationella källor för att fungera med vinst. När detta är fallet, kan företaget fastställa sin egen import / export division och hantera de två processerna i huset. Det finns också personer som tillhandahåller exporttjänster till småföretag som inte har en hel del volym, men har en etablerad relation med en internationell kund.

Det är inte ovanligt att exportörerna att arbeta med alla typer av färdiga varor samt råvaror. Till exempel har många länder producerar förpackade livsmedel som säljs över hela världen. Tillverkarna av dessa livsmedel lita på exportören att se till att varje sändning är planerad för leverans i tid. Exportörer arbetar också för att se till att varje sändning är upprättad enligt statliga regleringar på ursprungsplatsen och den punkt om uppsägning för transporten, vilket minimerar risken för att leveransen skulle bli försenad i tullen.

Utbildning för arbete som en export professionell kräver ofta en gedigen kunskap om frakt lagar och förordningar, förmågan att förstå och beräkna tariffer och fraktkostnader ordentligt, och ett engagemang för detaljer. Viss bakgrund i näringslivet och affärsjuridik kan också vara till stor hjälp i många fall. I vissa länder är exportörerna måste registreras med regeringen innan de kan fungera i sitt yrke, och kan vara föremål för regelbunden översyn för att behålla sin certifiering. Om det är nödvändigt att få statliga meriter, finns det oftast specifika pedagogiska meriter som måste uppfyllas som en del av certifieringsprocessen.

  • Exportörer hantera transporten av lokala varor till utlandet.
  • Exportörer arbetar också för att se till att varje sändning är upprättad enligt statliga regleringar på ursprungsplatsen och den punkt om uppsägning för transporten.