Vilka är de olika aspekterna av Business Security?

June 19

Termen företag säkerhet kan hänvisa till många olika aspekter av företagets skydd. Det kan innebära fysiska säkerhet lokalerna, speciellt mot skadeförebyggande, eller det kan hänvisa till att trygga datorsystem mot hackare som kan försöka stjäla företagsinformation. Affärs säkerhet kan också hänvisa till den del av företagets ekonomi är i ordning.

Affärs värdepapper är obligationer, aktier och andra investeringsstrategi material. Till exempel, många företag locka investerare genom att ha sunda värdepapper som kan hjälpa dem att bygga nya fonder, eller kapital, för deras företag. Ekonomisk trygghet, i den meningen att ha tillräckliga medel för att driva ett företag, är absolut nödvändigt, eller ett företag kommer sannolikt inte att kunna överleva.

Informations företag säkerhet omfattar skyddet av all företagsinformation, såsom tryckta checkar, datorprogram, anställdas uppgifter, försäljningsstrategier och många fler objekt. Säkerhetslösningar för ett bolag kan variera från enkla, handstyrda dokumentförstörare till komplexa, anti-hacker dator skydd programvara. Företagen ska inte bara skydda sig mot värdefull information blir stulen, men också garantera säkerheten för sina anställda och kunder. Exempelvis måste e-handelsföretag som används för online shopping av konsumenterna göra allt för att skydda kundinformation såsom deras kreditkortsnummer.

Personlig säkerhet är en angelägenhet för företag genom att de måste följa lagar som gäller för de anställdas säkerhet. Dessa lagar inte bara omfattar säkra arbetsplatser samt utrustning, men också i ledningens säkerställa arbetsplatsen är fri från alla typer av våld och övergrepp. Affärs säkerhet i allmänhet innebär en trygg miljö för alla liksom alla av bolagets egendom.

Skadeförebyggande, eller stöld, är ett stort bekymmer för alla typer av företag. Återförsäljare använder affärssäkerhetsstrategier som videokameror och skadeförebyggande monitorer för att avskräcka samt fångst snattare. Snattare är de som stjäl från butiker eller butiker. Medan snatteri är främst ett problem för behålla butiker, grossistföretag måste också använda försiktighetsåtgärder affärs säkerhetsåtgärder för att förhindra stöld. De kan anställa en kväll säkerhetsvakt och / eller installera ett elstängsel runt värdefull egendom.

Affärs säkerhet omfattar utformning av entréer samt begränsa tillgången till företaget. Av denna anledning kommer endast chefer eller ett fåtal anställda har nycklar eller inträdeskort till företagets egendom. Kraftiga dörrlås, galler, industribelysning och inbrottslarm är vanliga kommersiella säkerhetsåtgärder som används av företag, detaljhandel och grossistföretag lika.

  • Affärs säkerhet omfattar skadeförebyggande, till exempel genom snatteri.
  • Informationsaffärs säkerhet skyddar företagsinformation och antalet kunder på nätet.