Statist Räkna Provstorlek

October 7

Vid utformningen av en studie, är urvalsstorleken en viktig faktor eftersom den större provstorleken, desto mer data du har, och mer exakt dina resultat kommer att (förutsatt högkvalitativa data). Om du känner till precisionsnivå du vill ha (dvs önskad felmarginal), kan du beräkna urvalsstorlek som krävs för att uppnå det.

För att hitta provstorleken som behövs för att uppskatta en befolknings medelvärde (μ), använd följande formel:

Statist Räkna Provstorlek

I denna formel, MOE representerar den önskade felmarginalen (som du ställer i förväg) och σ representerar befolkningen standardavvikelse. Om σ är okänt, kan du uppskatta det med provet standardavvikelse, s, från en pilotstudie, z * är det kritiska värdet för det förtroende nivå du behöver.