Vad är Computer Modeling?

January 21

Datormodellering är processen för att skapa en abstrakt modell för att simulera beteendet och reaktion av ett brett spektrum av system och prototyper. Denna teknik används i den fysiska vetenskaperna, medicin och arkitektur som en medhjälpare till designprocessen. Kvaliteten på datormodellering program har ökat markant under de senaste åren.

Det finns tre huvudsakliga aspekter till alla datormodellering programmet: processorkraft, flera dimensioner, och simulering logik. Även om denna typ av teknik har använts under många år i akademiska kretsar, har minskningen i förädlingskostnader dator ökade populariteten för denna typ av verktyg i industrin. Datormodellering program kräver vanligtvis betydande minne, processorer, och kapacitet. Det är vanligt att skapa flera versioner av en potentiell lösning, som alla måste sparas för granskning.

Modellering i tre dimensioner är ett standardkrav inom teknik, arkitektur och medicin. Noggrannheten i modellen har ökat avsevärt genom denna funktionalitet och kan ge värdefulla insikter om riskerna och fördelarna med modellen. De kunskaper som krävs för att använda denna typ av programvara inkluderar datahantering, design och avancerad programmering logik. Det är viktigt att notera att de program antar att användaren är en skicklig yrkesman i sin disciplin.

Det finns olika simulerings logiska frågor som finns i varje program. Mallar används för vanliga situationer och varierar beroende på den primära målgrupp av programvaran. Till exempel kommer en arkitektur datormodellering programmet har mallar för nya byggnader, bostäder och strukturella mönster. Vissa program inkluderar ytterligare funktioner, såsom skapande av detaljerade scheman från modellen.

En av de stora fördelarna med datormodellering är förmågan att ganska snabbt testa flera scenarier och modeller. Ett datorprogram kan ta en befintlig modell och göra mindre eller större ändringar. Dessa förändringar tillåter konstruktören att undersöka andra alternativ, testa nya idéer och teorier testa. Utan en datormodell, skulle varje koncept behöver byggas från grunden, vilket kräver en avsevärd tid, ansträngning och energi.

När man ser att välja en datormodellering programvara, tar sig tid att se över de detaljerade specifikationer. Denna information ger värdefull information om hur programmet fungerar, de begränsningar och fördelar i varje förpackning. Tänk på hur du vill använda programvaran och se alla dina grundläggande krav uppfylls. Dessutom tror om framtida expansionsplaner och se till att verktyg finns tillgängliga för att stödja dessa planer.

  • Datormodellering används ofta för att hjälpa konstruktions skyskrapor.