Vilka är de olika metoder av Betong kvalitetskontroll?

February 15

Det finns många olika metoder för betong kvalitetskontroll att varje entreprenör måste följa för att säkerställa att deras yrkesskicklighet är sund. Den totala blandningsförhållande av betong och vatten spelar en stor faktor på härdningstiden och den långsiktiga stabiliteten i varje projekt, och renheten av betongen i sig är också strängt mäts för exakt samma skäl. Det finns även olika typer av svacka tester för att fastställa varaktig betongens styrka när det är blandat. En efterbehandlare, som är den enskilde som sprider och jämnar betongen under slutfasen av betong kvalitetskontroll, spelar också en viktig roll för att säkerställa att är botemedel ordentligt.

Kanske är den vanligaste metoden för bestämning av vatten till betong förhållandet är att mäta nedgången av betongen, som är där ett prov av betong hälls i en ihålig stål cylindriskt rör och sedan röret avlägsnas därefter. Gravity kommer att orsaka att betongen sag, och den resulterande nedgången mäts. Professionella analytiker uppskattar den ideala nedgången på mellan 3,8-4,9 inches (9.7 cm till 12,4 cm). En av de viktigaste frågorna är att betongblandningen innehåller ett överskott av vatten, vilket gör den svagare och mindre hållbara, vilket är anledningen till nedgången testet är en viktig del av kvalitetskontrollen inom industrin.

Den andra proceduren i betong kvalitetskontroll, hållfasthetstester skiljer mellan betongkvalitetskontrollsystem som en blandning av miljömässiga faktorer måste beaktas. Till exempel, om betongblandningen är avsedd för ett byggprojekt i Borneo där fuktiga klimatet och vattendränkt jord kan försvaga husgrunder, måste styrkan testet simulera de villkor för att ge korrekta slutsatser. Olika projekt kräver betongen att stödja laster av olika vikter, varför hållfasthetstester är mycket varierande.

Dessutom de sista stegen är mindre om själva tillverkningsprocessen eftersom de istället fokusera på konkreta kvalitetskontroll i byggandet. En professionell betongbehandlare bör vara på plats för att se till att timing och härdning av betongblandningen är korrekt utförd. Felaktiga tekniker kan fälla fukt under betongytan, försvagar hela grunden. Konkreta behandlare kommer att kunna beakta de miljömässiga förhållanden byggplatsen och ge ett expertutlåtande om den nödvändiga tidsramen som krävs för att slutföra blandningen innan en last kan monteras på fundamentet.

  • En man jämna ut ett betonggolv.
  • Sprucken betong.
  • Våt betong som hälls.